YÖNETİM


Merkez Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi İsmail SÖYLEMEZ


Afrika Araştırmaları Merkezi