14 Eylül 2017

Akademik Personel Kişisel Web Sayfası Geliştirme Raporu

Akademik Personel Kişisel Web Sayfası Geliştirme Raporu


Üniversitemiz akademik personelinin kişisel web sayfalarını hazırlamaları ve web sayfalarının eksikliklerini tamamlamaları konusunda "Web Sayfası Geliştirme Raporu" hazırlanmakta ve bu rapor ilgili kişiye e-posta ile iletilmektedir. Raporda belirtilen konularda ilerleme sağlamak amacıyla, ilgili personele; teknik destek, eğitim vb konularda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından destek hizmeti sağlanmaktadır. Destek hizmetinden yararlanmak isteyen akademik personelin tarafımıza telefonla başvurup bilgi alması gerekmektedir. Hesap açma ve destek konusunda bağlı olunan fakülte ya da bölüm sayfa sorumlusuna başvurunuz. Bu uyarı e-postalarının alınmaması için bilgilerin aşağıda belirtilen şekilde doldurulması gerekmektedir.

Üniversitemiz akademik personelinin kişisel web sayfalarının, önceden belirlenmiş bir standarda göre hazırlanması kararlaştırılmış ve bu anlamda akademik personelin ilgili amaç doğrultusunda katkı sağlaması beklenmektedir. 

Üniversitemiz akademik personelinin kişisel web sayfasında olması beklenen ölçütler aşağıda listelenmiştir.

  • Web sayfası hazırlamaya başlamadan önce kurumsal e-posta hesabına sahip olmak,
  • Web sitesinin başlığında görüntülenecek, unvan ve isim bilgilerinin doğru olarak girilmesi,
  • Kişisel profil resminin yüklenmesi,
  • Kişisel iletişim bilgilerinin doğru olarak girilmesi ve genel erişime açık olarak yayınlanması,
  • Öğretim üyesinin, eğitim bilgilerinin; belirtilen biçimde  tanımlanması / yayınlanması,
  • Öğretim üyesinin, makalelerinin; belirtilen biçimde tanımlanması / yayınlanması,
  • Öğretim üyesinin, bildirilerinin; belirtilen biçimde tanımlanması / yayınlanması, 
  • Öğretim üyesinin, tezlerinin; belirtilen biçimde tanımlanması / yayınlanması,
  • Kişinin akademik çalışma alanlarının yayınlanması,

Tarafınıza iletilecek rapor doğrultusunda yapacağınız her türlü katkı kurumumuz web sayfasının gelişimine katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederiz. 

© 2017 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İletişim