BİRİM HAKKINDA

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince Üniversitemiz Kurumsal İletişim Birimi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, Gerçek ve Tüzel Kişilerin kurumumuza başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi veya belgeyi kanuni süresi içinde başvuranların yararına sunmaktır.


Bilgi Edinme Birimi