Vizyon

MERKEZİN VİZYONU


İnsan sağlığına hizmet etmek adına, ulusal düzeyde örnek ve öncü, uluslararası platformda saygın ve tercih edilen bir araştırma merkezi olmak.

Sağlıklı, güvenli ve hayvan refahına uygun şekilde üretilmiş damızlıklar dışında araştırmacıların talepleri doğrultusunda yıllık 2000 adetin üzerinde deney hayvanlarının konvansiyonel üretimini sağlamak,

Her yıl yürütülmüş proje sayısının arttırılmasını ve araştırmacıların merkezden memnuniyetlerini arttırmak,

Üretilen deney hayvanlarının projelere dağıtımının organizasyonu yapmak,

Teknik personelin hizmet içi kurslarla etkinliği ve yetkinliğini sağlamak,

Etik kurallara dikkat edilerek merkezde yürütülen projelerin kontrolünü sağlamak,

Veteriner Hekim, Veteriner teknikerleri ile hayvan refahı ve sağlığının sürekli ve düzenli kontrollerini yapmak,

Hayvan deneyleri yerel etik kurulu ile işbirliği yaparak merkez misyon ve vizyonunu oluşturmak.

 İNÜHaber     Kampüs FM     İNUZEM     TEKNOKENT     TÜBA     TUSEB     YÖK     Tıp Dergisi     Sağlık Bakanlığı    

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim