Deney Hayvanları Ücretleri

Yapılacak İşlem ve Uygulamalar

Fare

Dişi

 Sıçan

Erkek Sıçan

Gebe

 Sıçan

Tavşan

30 TL

35 TL

50 TL

90 TL

120 TL

Günlük Bakım1,2,3

1 TL

1 TL

1 TL

1 TL

5 TL

Diyabetli Hayvan Günlük Bakım1

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

10 TL

Enjeksiyon1,4

1 TL

1 TL

1 TL

1 TL

5 TL

Enjeksiyon (İntraserebroventriküler)1,5

120 TL

140 TL

200 TL

-

-

Gavaj Uygulama1

1 TL

1 TL

1 TL

1 TL

5 TL

Anestezi (Enjeksiyon)1,7

5 TL

10 TL

10 TL

10 TL

50 TL

Anestezi (İnhaler) 1,8

-

-

-

-

50 TL

Anestezi ile Ötenazi (Enjeksiyon)1,7

10 TL

15 TL

15 TL

15 TL

50 TL

Anestezi ile Ötenazi (İnhaler)1,8

10 TL

15 TL

15 TL

15 TL

50 TL

Mekanik Ötenazi1

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

10 TL

Vajinal Smear Örneği Alma1

1 TL

1 TL

-

1 TL

-

                                         

1 Tek bir deney hayvanı için geçerlidir.

2Yüksek lisans, Doktora ve Uzmanlık tezlerine ait 2020 yılı ve sonrasına ait projelerde günlük bakım ücretine %50 indirim uygulanır.

3 Gebe hayvanlardan doğan yavrular için ücret alınmayacak olup doğumdan itibaren deneysel araştırma süresince her yavru için sadece günlük bakım ücreti alınacaktır.

4 Enjeksiyonlar;intraperitonal, subkutan ve intramüsküleryolla yapılır.

5Uygulamaya hayvan ücreti dahil değildir.

6 Anestezik ajanın araştırmacı tarafından temin edilmesi durumunda sadece enjeksiyon ücreti alınacaktır.

7 Anestezi uygulaması ketamin-ksilazin kombinasyonu ile uygulanır.

8 Anestezi uygulaması sevofloran ile uygulanır.

 

-TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve İnönü Üniversitesi BAP birimi Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LOK) kapsamında desteklenen projelere yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden %50 indirim uygulanır ve deney hayvanları için günlük bakım ücreti alınmaz.

-Uygulama ve enjeksiyonlar için yapılacak hizmet alımları sadece mesai saatleri içerisinde uygulanacak olup, Proje çalışanının uygulamayı yapan personelle birlikte Araştırma Merkezinde olması gerekmektedir.

-Kurum dışı yapılan satış ve hizmet alımlarında yukarıda belirtilen fiyatlar %20 arttırılır.

  


Kampüs FM     İNUZEM     İNÜHaber     TEKNOKENT     TÜBA     TUSEB     Tıp Dergisi     YÖK     Sağlık Bakanlığı    

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim