Kurullar

FAKÜLTE ALT KURULLARI

Ek Ödeme İnceleme Alt Kurulu       

Başkan: Prof.Dr.  Alaadin POLAT

Üye: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL
Üye:
Alaattin İNAN

Bilimsel Dosya İnceleme Alt Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Üye: Doç.Dr.Hilal ALAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Satınalma  Karar Alt Kurulu 

Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Üye: Doç.Dr.Hilal ALAN

Üye: Doç.Dr. Oğuzhan ALTUN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Güler YILDIRIM

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KARA

Hasta Hakları Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Arife SABANCI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Elçin TEKİN BULUT

Raportör: Rifat TANER

Hastane Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Burak DAYI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Öğr.Gör. Filiz USLU

Üye: Aylin AĞAN (Hemşire)

Üye: Şehriban DURAK (Hemşire)

Üye: Nevin KAHRAMAN (Hemşire)

Üye: Gonca KARATAŞ (Hemşire)

Araştırma ve Yayın Alt Kurulu

Başkan: Doç.Dr. Hilal ALAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Sacide DUMAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Arife SABANCI

Engelli Diş Tedavi Merkezi Birimi Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR                                   

 

Muayene ve Kabul Alt Kurulu 

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Doç.Dr. Numan DEDEOĞLU

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Burak DAYI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Sacide DUMAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI

Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatör yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna Koordinatör Yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI

 


KALİTE KURULLARI

Birim Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Alaadin POLAT

Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Dr.Öğr.Üyesi Elçin TEKİN BULUT

Alaattin İNAN

Ayfer GÖLGELİ

Yönetim Sistemleri Alt Kurulu
Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Filiz USLU

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Burak DAYI
Üye: Alaattin İNAN

Üye: Orhan YALÇINKAYA
Üye: Ayfer GÖLGELİ

Üye: Metin ÖZKILIÇ

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA
Hizmetiçi Eğitim Alt Kurulu
Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Levent AKINCI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Güler  YILDIRIM

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Vesile Elif TOY

Üye: Alaattin İNAN

Üye:  Aylin AĞAN
Üye: Ayfer GÖLGELİ
İş Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği) Alt Kurulu/Risk Analiz Ekibi
Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL (dekan yardımcısı)

Üye: Prof.Dr. Ali ÖZER (İş yeri hekimi)

Üye: Alaattin İNAN (Fakülte sekreteri)

Üye: Hatice ÖNAL (İSG Uzmanı)

Üye : İzzeddin BAKAN (İSG Uzmanı)

Üye:  Şehriban DURAK (hemşire)
Üye: Orhan YALÇINKAYA (radyoloji teknisyeni)
Üye: Ayfer GÖLGELİ (raportör)

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA (iç hizmetleri şefi)

Çevre Alt Kurulu
Başkan: Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL
Çevre Görevlisi Orhan Sezgin SELÇUK

Üye: Prof.Dr. Ali ÖZER
Üye: Alaattin İNAN

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA
Üye: Aylin AĞAN
Üye: Ayfer GÖLGELİ

Hasta Güvenliği Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR
Üye: Alaattin İNAN

Üye:  Şehriban DURAK
Üye: Ayfer GÖLGELİ

Beyaz kod ekibi:

Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Alaattin İNAN

Mahmut KÜÇÜKKAYA

Ayfer GÖLGELİ

Güvenlik Görevlisi

 

Birim Sorumluları

Hüseyin DULKADİR

Gökhan ALTIN

Cemal CENGİZ

Şehriban DURAK

 

Tesis Güvenliği (Bina Turu) Alt Kurulu
Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR (dekan yardımcısı)

Üye: Prof.Dr. Ali ÖZER (İş yeri hekimi)

Üye: Alaattin İNAN (Fakülte sekreteri)

Üye: Hatice ÖNAL (İSG Uzmanı)

Üye : İzzeddin BAKAN(İSG Uzmanı)

Üye:  Şehriban DURAK (hemşire)
Üye: Orhan YALÇINKAYA (radyoloji teknisyeni)
Üye: Ayfer GÖLGELİ (raportör)

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA (iç hizmetleri şefi)

Mavi Kod Ekibi:

Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Arş.Gör.Samet ÖZDEN

Aylin AĞAN (Hemşire)

Şehriban DURAK (Hemşire)

Nevin KAHRAMAN (Hemşire)

Gonca KARATAŞ (Hemşire)

Seliha ERGÜL (Hemşire)

Pınar YARKAÇ(Hemşire)

Bilgi Güvenliği Ekibi:

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Metin ÖZKILIÇ

Üye: Yusuf TAŞTAN

İç Tetkik Ekibi:

Dr.Öğr.Üyesi Burak DAYI

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Dr.Öğr.Üyesi Arife SABANCI

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Şehriban DURAK

Aylin AĞAN

Mahmut KÜÇÜKKAYA

Ayfer GÖLGELİ

İlaç Yönetimi Alt Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Arş.Gör.Onur YEŞİLTAŞ

Şehriban DURAK  (Hemşire)

Gonca KARATAŞ (Hemşire)

Ömer Ali DENİZ

Gökhan ALTIN

Atık Sorumlusu
Mahmut KÜÇÜKKAYA

Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Sorumlusu

Metin ÖZKILIÇ

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Ekibi

Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Şehriban DURAK

Ayfer GÖLGELİ

Gerçekleştirme Görevlisi

Alaattin İNAN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mahmut KÜÇÜKKAYA

Maaş Ek Ödeme Mutemetliği

Hüseyin DULKADİR

İhale Komisyonu Üyeliği

Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL

Hüseyin DULKADİR

Gökhan ALTIN

 

 

 Diş Hekimliği Fakültesi