09 Aralık 2019

DUS Atamalarında İstenecek Belgeler

ATAMALARDA İSTENECEK BELGELER

1-Lisans, Yükseklisans, Transkript, Doktora/Uzmanlık

 

1-E-devlet çıktılı diploma belgesi

2-Resmi Kurumlarca onaylanmış fotokopisi (ıslak imzalı) veya noter onaylı belge(Mezun olunan üniversiteden alınmış mezuniyet belgesinin Resmi kurumlardan veya noterden ıslak imzalı olarak onaylı örneği)

2-Sağlık Raporu

Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınmış Heyet Raporu

3- Kimlik Fotokopisi

Resmi Kurumlarca onaylanmış fotokopisi (Islak İmzalı)

4- 4 Adet Fotoğraf

Vesikalık (Son 6 ayda çekilmiş)

5- Mal Bildirim Formu

Islak imzalı eksiksiz (İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir.)(www.inonu.edu.tr)

6- Naklen veya Açıktan Atanacaklar için form

Eksiksiz doldurulup ıslak imza ile imzalanmalı (İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir.)(www.inonu.edu.tr)

7- Sicil Özeti

Herhangi bir kamu kurumda çalışmış/çalışıyorsa çalıştığına dair ıslak imzalı belge

8- ALES belgesi

E-devlet çıktılı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

9- Yabancı Dil Belgesi

E-devlet çıktılı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

10- DUS sınavı sonuç belgesi

E-devlet çıktılı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

11- Özgeçmiş

YÖKSİS özgeçmiş formuna uyumlu olmalıdır, eksiksiz doldurulup ıslak imza ile imzalanmalıdır. (İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir.)(www.inonu.edu.tr Personel Daire Başkanlığı sitesinden örnek form indirilebilir.)

12- İkametgah Belgesi

E-devlet çıktılı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir)

13- Askerlik Belgesi

Teslim tarihinden en fazla 15 gün önceden alınmış olacak, Askerlik şubelerinden veya E-devlet üzerinden alınmış olmalı)

14- Adli Sicil Belgesi

Adliyelerden veya E-devlet üzerinden alınmış olmalı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir)

15- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

4 nüsha fotoğraflı olarak bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş olmalı. (İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir.)(www.inonu.edu.tr)

16- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

1-Anne, baba, eş, çocuk, kardeşlerinin bulunduğu Nüfus müdürlüklerince onaylanmış ıslak imzalı belge ya da

2- E-devlet çıktısı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir) alınabilir.

 

 

 

NOT:  09-20 Aralık 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerinde şahsen başvurular alınacaktır. Naklen atamalarda Güvenlik Soruşturması istenmemektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi