Bilgi Paketi

Öğrenim protokolüne ders Kodları yazılırken kodun tamamının yazılması gerekir. Eğer alınacak ders farklı bir fakültede ise ders kodunun yanına fakülte ismide eklenmelidir.

İnönü Üniversitesinde açılan derslere https://obs.inonu.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Farabi Değişim Programı