Amaç,Tarih ve Kapsam

AMAÇ:
İnönü Üniversitesi tarafından 13.sü  düzenlenen Uluslarası Kısa Film  festivalinin amacı: Ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, genç sinemacıları desteklemek , Türkiye'de kısa filmin  ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak ve Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmektir.
 
TARİH:
Festival 20-22
 Nisan 2020  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
KAPSAM:

Yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil uluslararası alanda üretilmiş kurmaca konulu ve deneysel kısa filmler ile kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, atölye çalışmaları, oturumlar ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.


Kısa Film Festivali