5.Kısa Film Festivali

FESTİVAL YÖNETİMİ

Başkan:
Cemil ÇELİK, Prof.Dr.
İnönü Üniversitesi Rektörü

İdare Kurulu Başkanı:
Süheyla ÜNAL, Prof. Dr.
İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İdare Kurulu:
Murat ERDEMOĞLU, Doç.Dr.
Fatih ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.
Binnaz KOCA, Okt.
Sevil YALIM, Okt.

Festival Danışmanı:
Fırat Sayıcı

Festival Yürütme Kurulu:
Teksin BEGEÇ
Ünal E. GÜZEL
Serhat TAŞ

Festival Kitapçığı:
Yayına Hazırlayanlar:
Ahmet Can
Teksin Begeç

Görsel Yönetmen:
Fatih ÖZDEMİR

Festival Ekibi:
İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu Üyeleri


Kısa Film Festivali