Görevler

Öğrencilerimizin danışmak istedikleri konular hakkında aşağıda belirtilen danışmanlarına başvurmaları gerekmektedir.

Sınıf Öğretim Elemanı
1. Sınıf Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe BİLENLER
2. Sınıf Dr.Öğr.Üyesi Didem ŞAHİNGİL
3. Sınıf Dr.Öğr.Üyesi İncilay GÖKBULUT
4. Sınıf Arş.Gör. Hüseyin KARAKAYA
5-6-7. Sınıf Arş.Gör.Dr. Okan LEVENTBölüm Koordinatörü                                              Bölüm Koordinatör Yardımcısı  

Prof.Dr. Gökhan DURMAZ                                         Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİNGİL

gokhan.durmaz@inonu.edu.tr                                  didem.sahingil@inonu.edu.tr

Dahili :  47 80                                                            Dahili:  48 13

 

 

Erasmus Bölüm Koordinatörü                              Erasmus Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Murat YILMAZTEKİN                                 Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT

murat.yılmaztekin@inonu.edu.tr                               incilay.gokbulut@inonu.edu.tr

Dahili:  48 84                                                             Dahili:  47 94

 

 

Mevlana Bölüm Koordinatörü:                              Mevlana Koordinatör Yardımcısı:

Doç.Dr. Murat YILMAZTEKİN                                 Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT

murat.yılmaztekin@inonu.edu.tr                               incilay.gokbulut@inonu.edu.tr

Dahili:  47 84                                                             Dahili:  47 94

 

 

Farabi Bölüm Koordinatörü:                                 Farabi Koordinatör Yardımcısı:

Doç.Dr. Murat YILMAZTEKİN                                 Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT

murat.yılmaztekin@inonu.edu.tr                               incilay.gokbulut@inonu.edu.tr

Dahili:  47 84                                                             Dahili: 47 94

 

 

AKTS Bölüm Koordinatörü:                                 AKTS Koordinatör Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi.M.Şevket ÇETİN                                 Dr. Okan LEVENT

mehmet.cetin@inonu.edu.tr                                      okan.levent@inonu.edu.tr

Dahili:  47 95                                                              Dahili: 47 85

Doktora Yeterlik Komitesi:

Prof. Dr. Gökhan DURMAZ                                    Başkan

Prof. Dr. İhsan KARABULUT                                 Üye

Prof. Dr. A. Adnan HAYALOĞLU                         Üye

Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN                            Üye

Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT                        Üye

 

Bölüm Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Gökhan DURMAZ                    Bölüm Bşk

Prof. Dr. İhsan KARABULUT                 Gıda Tek. Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. A.Adnan HAYALOĞLU           Gıda Bil. Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğça BİLENLER            Bölüm Bşk. Yar.

Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİNGİL            Bölüm Bşk. Yar

 

Muafiyet ve İntibak Komisyon Üyeleri:

Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe BİLENLER (Başkan)

Arş.Grv.Hacer GÜRKAN (Üye)

Arş.Grv.Hüseyin KARAKAYA (Üye)

 

 

Çift Anadal  ve Yan Dal Bölüm koordinatörü ve Yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi İncilay GÖKBULUT

Arş.Grv.Hacer GÜRKAN

Haftalık Ders Programı Koordinatörü ve Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Tuğça BİLENLER

Arş. Grv. Hüseyin KARAKAYA

 

Sınav Koordinatörü ve Yardımcısı:

Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

Dr. Okan LEVENT

 

 

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Yenilik Projeleri Komisyonu:

Prof. Dr. İhsan KARABULUT

Arş. Grv. Hacer GÜRKAN

 

 

Strateji Planlama Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİNGİL

Arş. Grv. Hüseyin KARAKAYA

Arş. Grv. Hacer GÜRKAN

 

 

 

Staj Sorumlusu ve Yardımcıları:

Prof. Dr. A. Adnan HAYALOĞLU

Arş. Grv. Hacer GÜRKAN

Arş. Grv. Hüseyin KARAKAYA

 

 

 

Akademik Teşvik Komisyonu:

Prof. Dr. İhsan KARABULUT

Prof. Dr. A. Adnan HAYALOĞLU

Prof. Dr. Gökhan DURMAZ

Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT

 

 

Blogna Süreci Sorumlusu ve Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Bilenler

Dr. Okan LEVENT

 

 

Akademik Sınıf Danışmanlıkları:

1. Sınıf                        Dr. Öğr. Üyesi M. Şevket ÇETİN

2. Sınıf                        Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Bilenler

3. Sınıf                        Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİNGİL

4. Sınıf                        Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT

Bölüm Koor.               Dr. Öğr. Üyesi İncilay GÖKBULUT