Yüksek Lisans

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

GM362018501

Gıda İşleme Mühendisliği I

3-0-3

7,5

GM362018502

Gıda İşleme Mühendisliği II

3-0-3

7,5

GM362018503

Peynir Biliminin Temelleri

3-0-3

7,5

GM362018504

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

3-0-3

7,5

GM362018505

Gıda Kaynaklı Patojenler

3-0-3

7,5

GM362018506

Fermantasyon Mikrobiyolojisi

3-0-3

7,5

GM362018507

Alkollü İçkiler

3-0-3

7,5

GM362018508

Gıda Katkıları ve Endüstriyel Uygulamaları

3-0-3

7,5

GM362018509

İleri Gıda Kimyası

3-0-3

7,5

GM362018510

Kayısı İşleme Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018511

Gıda Toksikolojisi

3-0-3

7,5

GM362018512

Hububat Kimyası

3-0-3

7,5

GM362018513

Fırıncılığın Temel İlkeleri ve Deneysel Ekmekçilik

3-0-3

7,5

GM362018514

Fonksiyonel Gıdalar Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018515

Şekerli Ürünler Teknolojisi ve Kalite Kontrolü

3-0-3

7,5

GM362018516

Gıdalarda Taşınım

3-0-3

7,5

GM362018517

Gıdalarda Fiziksel Özellikler

3-0-3

7,5

GM362018518

Yeni Ürün Geliştirme

3-0-3

7,5

GM362018519

İleri Gıda Biyokimyası

3-0-3

7,5

GM362018520

Gıdaların Soğukta Muhafazası ve Dondurma

3-0-3

7,5

GM362018521

Baklagil ve Yağlı Tohum İşleme Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018522

Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

3-0-3

7,5

GM362018523

Gıda Güvenliği ve Kalite Sistemleri

3-0-3

7,5

GM362018524

Gıdaların Kurutulması

3-0-3

7,5

GM362018525

Gıdalarda Duyusal Analiz Metodları

3-0-3

7,5

GM362018526

İleri Gıda Analizleri

3-0-3

7,5

GM362018527

Makarna Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018528

Kanatlı ve Balık Etleri Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018529

Et Kimyası

3-0-3

7,5

GM362018530

Rekombinant DNA Teknolojisi ve Gıda Uyg.

3-0-3

7,5

GM362018531

Biyoaktif Gıda Bileşenleri

3-0-3

7,5

GM362018532

Gıdalarda Isıl İşlemler

3-0-3

7,5

GM362018533

Gıda Mikolojisi ve Mikotoksinler

3-0-3

7,5

GM362018534

İleri Yağ Kimyası

3-0-3

7,5

GM362018535

Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği (Z)

3-0-3

7,5

GM362018700

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

3-0-0

5

GM362018800

Seminer (Yüksek Lisans)

0-0-0

2,5

GM362018900

Tez Yönetimi (Yüksek Lisans)

0-1-0

25