Doktora

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

GM362018601

Lipitlerin Fiziksel Özellikleri

3-0-3

7,5

GM362018602

Kromatografik Gıda Analizleri (Zorunlu Ders)

3-0-3

7,5

GM362018603

Gıda Stabilitesi

3-0-3

7,5

GM362018604

Gıda İşlemede Besin Öğelerinde Değişmeler

3-0-3

7,5

GM362018605

Bakteriyel Fizyoloji ve Genetik

3-0-3

7,5

GM362018606

Gıda Reolojisi

3-0-3

7,5

GM362018607

Gıdalarda Biyokimyasal Değişmeler

3-0-3

7,5

GM362018608

Enzim Bilimi ve Teknolojisi

3-0-3

7,5

GM362018609

Fermente Gıdalar

3-0-3

7,5

GM362018610

Gıdalarda Aroma Oluşumu ve Aroma Kimyası

3-0-3

7,5

GM362018611

Süt Biyokimyası

3-0-3

7,5

GM362018612

Yağ Modifikasyon Teknikleri

3-0-3

7,5

GM362018613

Gıdalarda Nanoteknoloji Uygulamaları

3-0-3

7,5

GM362018750

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

3-0-0

7,5

GM362018850

Seminer (Doktora)

0-0-0

22,5

GM362018950

Tez Yönetimi (Doktora)

0-1-0

22,5