Yönetmelikler

Eğitim Öğretim İle İlgili Mevzuat

Dikey Geçiş

Yök Disiplin Yönetmeliği

İnönü Üniversitesi Öğrenci Disiplin Soruşturması Esasları

İnönü Üniversitesi lisansüstü Eğitim-Öğretiminin Yönetmeliği

İnönü Üniversitesi Etik Kurul Yönetmeliği


İnönü Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

İnönü Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

İnönü Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

 

Farabi Değişim Programı Yönetmeliği

Mevlana Değişim Programı Yönetmeliği

İnönü Üniversitesi Erasmus Yönergesiİdari Yönetmelikler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı  Yükseköğretim Personel Kanunu

4688 Sayılı Sendikalar Kanunu

5682 Sayılı Pasaport Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin  Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim  Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik


Erasmus Ofisi    

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi