İdari

 • FAKÜLTE SEKRETERİ YAŞAR SAKAR

 • Fakülte Sekreteri
 • 3155


 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERAP GÖK

 • Yazi İşleri
 • 3198

 • MEMUR SELÇUK ŞAHİN

 • İç Hizmetleri Şefi
 • 3145

 • MEMUR KENAN BEREKET

 • Tahakkuk - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
 • 3138

Erasmus Ofisi    

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi