Hakkımızda

Genel Bilgi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 31.03.2008 tarihli kararı ile kurulması öngörülmüş ve 23.06.2009 tarih ve 27267 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010-2011 öğretim yılında 113 öğrenci ile fiilen hukuk lisans eğitimine başlamıştır. 2018-2019 öğretim yılında ise 41’i uluslararası uyruklu olmak üzere 996 öğrenci ile lisans eğitimi vermeye devam etmektedir. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk lisans eğitimi ve kamu hukuku yüksek lisans eğitimi verilmektedir.


Misyon


Akademik  geleneklerini yerleştirmiş, ulusal ve uluslararasi düzeyde yeterli, etkin ve verimli eğitim öğretim yapan, bilimsel çalışma ve araştırmaya önem veren, kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik  ilkeleri üzerine kuran, insan hakları, hukukunun üstünlügü ve demokrasi kavramlarını içselleştiren, çağdaş bilimin gereklerini yerine getiren hukukçuları topluma ve bilim dünyasına kazandıran bir eğitim öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.


Vizyon


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, misyonuyla doğru orantılı olarak, lisans düzeyindeki başarılarını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirmeyi arzulamaktadır. Fakültemiz sadece lisans öğretimi vermeyi değil, lisansüstü programlarıyla hukuk camiasına nitelikli akademisyenler kazandırmayı da görev edinmiştir. Ayrıca bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ülkemizde hukuk biliminin gelişimine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
İş Akış Şemaları
Görev Tanımları


Kalite El Kitabı


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi