SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

 

ISSN: 2146 - 1082

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakülte Dergisi Yılda 2 Sayı Olarak Yayımlanan Hakemli Dergidir


Hukuk Dergi