DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Arslan KAYA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Aydın GÜLAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erol ULUSOY

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Prof. Dr. Fatih UŞAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İsmail KIRCA

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mertol CAN

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa FADIL YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oguz Kürşat ÜNAL

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Süha TANRIVER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Şahin AKINCI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Talat CANPOLAT

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Vahit DOĞAN

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Vedat BUZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. İpek SAĞLAM

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Murat TOPUZ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Oğuz S. AYDOS

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Serkan AYAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DURHAN

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 Hukuk Dergi