Hakkımızda

İç Denetim, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündemine 10.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. Maddesi ile girmiştir.

İç Denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleridir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç Denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşü üzerine doğrudan üst yöneticiye (Rektör) bağlı İç denetim birimi başkanlıkları kurulur.

Bu bağlamda; Üniversitemize İç Denetçilerin atamasının ardından 2008 yılında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği kurumumuz bünyesinde İç Denetim Yöneticiliği oluşturulmuştur. 2013 yılında İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuş olup; 22.01.2009 tarihli Onay ile İç Denetim Birim Başkanı olarak İç Denetçi Muzaffer DÖNMEZ görevlendirilmiştir.

İç Denetim Birim Başkanlığı’nda 1 Birim Başkanı, 3 İç Denetçi ve 1 Büro Personeli görev yapmaktadır.


© 2017 İç Denetim Birimi

İletişim