İdari

 • FAKÜLTE SEKRETERİ HACI YUSUF TEKİN

 • Fakülte Sekreteri
 • 4996 111


 • TEKNİSYEN ABUZER MUTLU

 • İç Hiz. Şefi
 • 4996 134

 • MEMUR FATMA İNCİ SALMAN

 • Yazı İşleri
 • 4996 116

 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MEHMET KARATAŞ

 • Tahakkuk
 • 4996 147

 • MEMUR GÜLŞEN ÇİÇEK

 • Kalite Birimi
 • 4996 145

 • MEMUR (Ş) MÜCAHİT HARUN YAŞAR

 • Öğrenci İşleri
 • 4996 121

 • MEMUR (Ş) ESMA AKDAĞ

 • Kütüphane
 • 4996 121

 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MURAT KARABEY

 • Öğrenci İşleri
 • 4996-119

 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ RUKİYE ERGEN

 • İlitam ve Hazırlık Öğrenci İşleri
 • 4996 122