Hakkımızda

KURULUŞ

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri ABD yüksek lisans programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

Vizyon

İletişim Bilimleri alanının kuramsal boyutunu özümsemiş, alanın uygulama ile ilişkisini değerlendirebilen, bilimsel araştırma süreçlerini yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yürütebilen bireyler yetiştirmeye yönelik bir zemin sunmaktır.

Misyon

Araştırmacı, sorgulayıcı, inisiyatif kullanabilen, rekabetçi, ülke ve çevre sorunlarına duyarlı, toplumsal ilişkileri güçlü, kendine güvenen, yaratıcı, doğru karar verebilen, bilimsel araştırma pratiklerine hakim bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı gereken tüm şartları yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İletişim Bilimleri anabilim dalında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (ÖnLisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulünde İnönü Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalının ilan şartları geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Gerekli açıklamalar İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Gerekli açıklamalar İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bulunmaktadır.

Program Profili

İletişim Bilimleri yüksek lisans programı, iletişim araştırmaları alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alan da uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program nitel ve nicelaraştırma yöntemleri ile, alana ilişkin kuramsal bilgi art alanını güçlendirmeye yönelik zorunlu dersler ile öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri çeşitli araştırma derslerinden oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarakak ademik alanda veya da araştırmac ıolarak özelsektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almalarıya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yeralan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtildiği gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL (Program Başkanı): acakyol@inonu.edu.tr 0 422 341 01 53 - 125/131 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Merkez Yerleşke Malatya.

Bölüm Olanakları

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans programında dersler İnönü Üniversitesi’nde bir profesör, altı doçent, üç Dr. öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma kuramları, araştırma etiği ve kültür alanlarında uzmanlaşmaktadır. Dönem içinde öğrencilerin saha çalışması yapmaları amacıyla gerekli olan araştırma süreci öğretim üyesi danışmanlığında planlanmakta, öğrencilerin hem kuramsal hem uygulamalı olarak araştırma süreci basamaklarına hakim olmaları sağlanmaktadır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir. 

History

Inonu University Social Sciences Institute Communication Sciences Master’s Degree program has started in 2018-2019 educational year.

Vision

To provide a basis for educating individuals who have internalised the theoretical dimension of the field of Communication Sciences, who can evaluate the relation of the field with the application, interpret scientific research processes and conduct scientific research.

Mission

The aim of the course is to educate individuals who are investigator, questioner, can take initiative, are competitive, sensitive to the problems of the country and the environment, have strong social relations, confident, creative, can make the right decision, and have mastered scientific research practices.

Qualification Awarded

The Master’s Degree in Communication Sciences is awarded to the graduates who have successfully fulfilled all programme requirements.

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Admission requirements are explained in the Inonu University Master’s Degree regulation and Social Sciences Institute Communication Sciences proclamation conditions.

Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Arrangements are explained in the Inonu University Master’s Degree regulations

Qualification Requirements and Regulations

Requirements are explained in the Inonu University Master’s Degree regulations

Profile of The Programme

Communication Sciences  master’s degree program aims to; strengthen the communications research field in an academical way, increase the knowledge level about the field, administrate an educational plan to develop individuals with academical expertise. With the qualitative and quantitative research methods, program consists of some mandatory courses which try to strengthen the theoretical knowledge field and some selective courses, including various research courses, which students may choose in accordance with their wishes.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Graduates of this program can work in both public and private sectors, become academicians or may work in private sectors as a researcher. Graduates have to get sufficient scores from KPSS or be successful in the exams which the institutions organize by themselves in order to work in the public sector.

Access to Further Studies

Graduates who successfully completed the Master's Degree may apply to doctorate (third cycle) programmes in the same or in related disciplines.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Assessment and evaluation criteria are indicated by the lecturers of the programme.

Graduation Requirements

Graduation requirements are explained in the section “Qualification Requirements and Regulations”

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full-Time

Address, Programme Director or Equivalent

Assoc. Prof. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL (Head of the Program): acakyol@inonu.edu.tr 0 422 341 01 53 - 125/131 Inonu University Communication Faculty, Central Campus Malatya.

Facilities

Courses in the Communication Science Master’s Degree program are given by one professor, six associate professors, three assistant professors from Inonu University. Faculty members are getting expertise in research methods and techniques, research theories, research ethics and culture. During the semester, research process which is required for the field studies is planned with the students under the guidance of a faculty member, and students become competent in the research steps both in a theoretical and application way. There are on-going studies for the determination of the physical conditions related to the Department.