Hakkımızda

Üniversitemizin kuruluşuyla hizmet vermeye başlayan Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrotörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Görev alanı içine giren konuların başarılı bir biçimde yürütülmesini sağlayacak 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. 


İnönü Üniversitesi bünyesinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli şekilde kullanarak, satın alma işlemlerinin yürütülmesi, Ayniyat ve Genel Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı