İşçi Bürosu

İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler; İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları, İşçilerin Sosyal Hakları, İşçilerin Fazla Mesaileri, İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri vb. ödemeler ile personelinin izin, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı