Özel Kalem / Yazı İşleri

Birimlerden, şahıslardan ve kurum dışından gelen evrakların akışının, her türlü dilekçenin ve günlük havalelerin aksamaması, kayıtların yapılıp ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı