Hakkımızda

Misyon ve Vizyonumuz

2004 yılında Avrupa Birliği Ofisi adıyla Rektörlük bünyesinde oluşturulan birimimiz, Aralık 2009'da "Dış İlişkiler Birimi" adını almıştır. Ofisimiz, öncelikle üniversitemizin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarına aktif katılımını sağlamak, hibe proje ve programlarından yararlanmak ve böylelikle üniversitemizin uluslararası vizyonunu genişletmek amacıyla faaliyet göstermektedir.


Dış İlişkiler Birimi'nin misyonu; Evrensel nitelikte; bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten, bilgi ve iletişim teknolojilerini; eğitim ortamlarında kullanan, uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir üniversite olarak; öz değerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, düşünen, üreten, insana ve ülkeye duyarlı, çevreye duyarlı, sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir.


Birimimizin vizyonu ise; evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam gönencini ve kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Dış İlişkiler Birimi'nin ana çalışma konusu, Eğitim ve Gençlik Programları bünyesindeki değişim programlarının ve hibe projelerinin yürütülmesi ve koordine edilmesidir. Bu bağlamda, gelen öğrencilerin misafir edilmesi, giden öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Birimimiz, İnönü Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin söz konu program ve projeler hakkında bilgilendirilmesi görevinin yanı sıra, üniversitedeki ilgili birim sorumluları ile işbirliği halinde yeni ikili anlaşmalar ve projeler yapılması için çalışmalar yapmaktadır. 


Dış İlişkiler Birimi