Birim Hakkında

  


            Ülkemizde 2004 yılında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben, in vitro vb. gibi alternatif yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda hayvanlar üzerinde deney yapılabilmesinin çerçevesi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 06.07.2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurallarla çizilmiştir. Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacılar için 02.11.2007 tarihinde “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” tarafından kurulmuş veya kurulacak bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki Yerel Etik Kurulları’nca “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın verilmesi kararı alınmıştır. Bu programda verilecek dersler ve saatleri de yine aynı kurum tarafından belirlenmiştir.

            Kurulumuz hayvan deneyi içerikli bütün bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (tez çalışmaları, laboratuvar pratikleri v.s.) ve testler için her ayın son Perşembe günü olmak üzere en az ayda bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak, hayvan deneylerinde kullanılan yöntemler ve bakım koşullarının hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygunluğunu değerlendirmektedir. Etik kurul onayı almak isteyen İnönü Üniversitesi ile başka üniversite ve özel kurumlarda görev yapan ve proje çalışma ekibinde yer alan en az bir araştırıcısının “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” bulunan bütün araştırıcıların başvurusu kabul edilmektedir.

 


Hayvan Deneyleri