Birim Hakkında

İnönü Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının İyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında gerekli çalışmaları yapar izler ve denetler.

Vizyonumuz
İnönü Üniversitesinin tüm yerleşke ve bu yerleşkelerdeki tüm yapılarında çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almasını sağlayan, Üniversitemizin köklü geçmişine yakışır şekilde bu alanda da sürekli olarak fark ve değer yaratan, diğer Üniversitelerin örnek aldığı, her anlamda çalışanını koruyan bir Birim olmaktır.

Misyonumuz
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında tüm çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve risklere karşı eşit olarak korunmalarını sağlayan, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli inceleme araştırmaları yapan ve önerilerde bulunan, risklere karşı alınması gereken tedbirlerde önce ulusal mevzuat ve standartları sonrasında uluslararası standartlara önem veren bir Birim olmaktır.


İLETİŞİM