Başlık

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

İSLÂM ve YORUM IV

DİNDARLIK

(Din, İnsan ve Hayat)

15-16 Nisan 2020


Sempozyum temel konu başlıkları aşağıda verilmiştir: 

1. Dindarlığın Kavramsal Çerçevesi

2.Dindarlığı Besleyen Klasik Kaynaklar

3. Ahlak ve Dindarlık  

4. Türkiye ve İslam dünyasında gelişen Dindarlık Söylemleri

5. Dindarlığın Bireysel ve Toplumsal tezahürleri

6. Dindarlığın ölçümlenmesi ve ölçek çalışmalarında son gelişmeler

7. Dindarlığın Kategorik Ayırımları (Kitabi, popüler, siyasal, kültürel Dindarlıklar vb.)

8. Geleneksellik ve modernlik arasında sıkışan dindarlığımız ve yöntem arayışları

9. Sosyal Değişim ve Dindarlık

10. Dünyada ve Batıda Gelişen Yeni Dindarlık Şekilleri

11. Medyatikleşme, Dijitalleşme ve Dindarlık

12. Kültürel, dini, siyasi, ideolojik farklıklar ve Dindarlık

13. Dindarlıkta Ortak Nokta Arayışları

14. Dindarlık Psikolojisi

15. Kişisel Gelişim Evreleri, Çocuk, Genç ve Yetişkin Dindarlığı
Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu IV

İletişim