Bildiri Yazım Kuralları

Farklı kurumlardan sempozyuma katılan tebliğ sahipleri arasında yazımda birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

1 Tebliğ Word doc. dosya şeklinde gönderilmelidir.  Makale metni A4 boyutunda bir satır aralıkla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları referanslar dahil tüm yazı blokları için sağ, sol, üst ve alt 2.5 cm olarak düzenlenmelidir.

 2 Kaynak gösterilen eserler dip not olarak yazar ve kitabın adı basım yeri (Matbaa veya yayın evi), şehir, tarih, cilt ve sayfa numaraları verilmelidir. Aynı eserin daha sonra geçmesi halinde yazarın adı soyadı ve kitabın kısaltılmış adı verilmedir.

 3 İstatistiki bilgiler başta olmak üzere bütün rakamsal veri, tablo vs. her türlü materyal kamu kurumu, resmi arşiv veya yayınlanmış eserlerden referans verilmeye özen gösterilmelidir.

4  Kitap, dergi ve ansiklopedi isimleri italik olarak yazılmalıdır.

5 Makalelerde, yazarın soyadı, adı, makalenin tam adı tırnak içinde yazılmalı,derginin adı,cildi, sayısı basım yeri ve tarihi sırayla ve derginin adı birleşik olarak italik yazılmalıdır.

6 Tebliğler de aynı şekilde yazar adından sonra tebliğin tam başlığı tırnak içinde yazılmalı, tebliğin sunulduğu toplantı tam olarak belirtilmeli, parantez içinde toplantının düzenlendiği yer ve tarih yazılmalı, sonra bildiri kitabının basım yeri ve basım tarihi verilmelidir.

 7 Zorunlu olmadıkça Bold fontu kullanılmamalıdır.

 8 Yabancı dilden bir tercüme ise, eserin yazarı, eserin adı, (çev.), basım yeri ve tarihi verilmelidir.

 9 Başlıklar 14 punto ve sola dayalı olmalıdır. Bölüm başlıklarında sadece birinci sözcük veya özel isimler büyük harfle başlamalı. İkinci seviye alt başlıklarda sola dayalı, 13 punto ve koyu yazılmalı. Üçüncü seviye sözcükler sola dayalı, 12 punto ve koyu yazılmalıdır.

 10 Yazı stili: Times New Roman. Ana metin 12 punto, uzun atıflar 10 punto olmalıdır. Koyu yazım sadece başlık ve bölüm başlıklarında kullanılmalıdır.  Yatık (Italic) harfler metin içerisinde önemli bilgiyi ön plana çıkarmak için kullanılabilir. Sözcüklerin altı çizilmemelidir.

 11 Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar makalenin sonunda kaynakça kısmında verilmelidir.


Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu IV

İletişim