Katılım Esasları

1. Sempozyum akademisyen, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Bütün katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.


2.Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 250-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve “islamveyorum@inonu.edu.tr”  adresine 20 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekir.


3. Bildirilerin 6000 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.


4. Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmamaları, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmaları ve yayınlanmaya uygun biçimde göndermeleri gerekmektedir.


5. Bildiriler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden biriyle sunulabilir.


 6- Konaklama ve ikram sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıya aittir. Aynı bildiriyi birden fazla yazarın hazırlaması durumunda sadece bir kişinin konaklaması karşılanacaktır.


7- Sempozyuma kesin katılımın gerçekleşmesi için bildiri tam metninin 09 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi ve bilim kurulunca kabul edilmesi şarttır. 


8-Bildiriler sempozyum web sayfasında yer alan tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu IV

İletişim