Türkiye'de Yaşam

Türkiye'de sağlık hizmetleri çok kapsamlıdır. Özel sağlık sigortası veya genel sağlık sigortası altındaysanız, sigortanızın kapsamına bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sigortalı değilseniz sağlık hizmetleri için ödeme yapmanız gerekir. Uluslararası koruma kapsamındaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri kısmen veya tamamen İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından karşılanmaktadır ve geçici koruma kapsamındaki kişiler birinci, ikinci ve üçüncü düzey sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt olmanız ve Türkiye'deki statünüzle ilişkili sağlık hizmetlerinin kapsamı hakkında bilgi edinmeniz gerekmektedir. Türk sağlık sistemi acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezi hizmetlerini de içermektedir.


ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Acil sağlık hizmetleri, kaza, yaralanma veya ani sağlık sorunları durumunda verilen sağlık hizmetlerini içerir.

Ambulans Hizmetleri: Acil bir durumda 112'yi arayarak tıbbi yardım alabilirsiniz. 112'yi aradığınızda, acil durumun yeri ve hasta veya yaralı sayısı gibi bilgileri sağlamanız gerekir. 112 otorite size uygun sağlık hizmetleri sunmak için ek bilgi talep edebilir ve doğru bilgi sağlamak çok önemlidir.

Hastane Acil Servisleri: Hastane acil servislerinde günün 24 saati hizmet verilmektedir. Bu hizmetlere yalnızca acil durumlarda başvurmalısınız. Acil servislerde ilk tıbbi müdahale ve kabul hizmetleri verilmektedir.


TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Temel sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri ile Göçmen Sağlığı ve Gönüllü Sağlık Merkezlerinde verilmektedir. Bu merkezler ayakta tanı, tedavi ve aşılama (aşılama) hizmetleri, bulaşıcı hastalıklara ve salgın hastalıklara karşı mücadele, kadın hastalıkları ve gebelik, bebek, çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri sunmaktadır.

Göçmen Sağlığı Merkezleri, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kurulmuştur ve bu merkezler yalnızca geçici koruma altındaki Suriyelilere hizmet vermektedir.


İKİNCİL VE ÜÇÜNCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ

Temel sağlık hizmetleri dışında, tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır.

İkincil Sağlık Tesisleri: İkincil sağlık tesisleri üniversite ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri; şube hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezleridir.

Üçüncül Sağlık Tesisleri: Üçüncül sağlık tesisleri, üniversite ve araştırma hastaneleri, şube hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversite hastaneleridir.

Acil sağlık hizmetlerine ek olarak, bu sağlık tesisleri ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri, cerrahi operasyonlar, psikiyatri hizmetleri ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunmaktadır.

182'yi arayarak veya www.hastanerandevu.gov.tr adresini ziyaret ederek devlet hastanelerinden randevu alabilirsiniz. Randevu almak hastanelerde bekleme sürenizi azaltır ve aldığınız hizmet kalitesini artırır. Ancak, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler randevu sistemine dahil değildir.


SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ

Türkiye'de kaldığınız süre boyunca sağlık sisteminden etkin bir şekilde yararlanmak için bir sağlık sigortası yaptırmanız tavsiye edilir. Özel sağlık sigortanız varsa, sigorta poliçenizin kapsamına göre sağlık hizmeti alabilirsiniz. Farklı sigorta şirketleri, farklı teminat ve fiyatlara sahip özel sağlık sigortası poliçeleri sunmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre en iyi sigorta poliçesini seçmek için sigorta acentelerine danışmanız ve ayrıntılı bir piyasa araştırması yapmanız önerilir.

Genel sağlık sigortası, bir kamu kurumu olan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından sağlanır. Genel sağlık sigortası için en az 1 yıllık ikamet gereklidir. Bununla birlikte, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklular, bir yıllık ikamet gerekliliğine bakılmaksızın, ilk kayıtlarından itibaren üç ay içinde talep üzerine bir politika izleyebilirler.

Genel sağlık sigortasına başlamak için il sosyal güvenlik müdürlüklerine aşağıda listelenen belgelerle başvurabilirsiniz;

Ø  - Oturma izni belgesi,

Ø  - Sağlık sigortası başvurusunun sosyal güvenlik durumunu gösteren ve ilgili yabancı ülkedeki sosyal güvenlik kurumundan veya işçi bulma kurumunan alınabilecek belge veya mektubun bir kopyası.

Ø  - Taahhüt (talep) formu

Ancak, uluslararası koruma başvurusu yapan veya alan yabancılar, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli vatandaşlar ve vatansız kişi statüsündekiler devlet tarafından ödenen primleriyle genel sağlık sigortası sistemine dahil edilir. Geçici koruma kapsamındaki kişilerin primleri, genel sağlık sigortası sistemi kapsamında değil, AFAD ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında ödenmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI

Genel sağlık sigortası sistemine dahil edildikten sonra siz, eşiniz ve 18 yaşın altındaki çocuklarınız sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, bir lise veya dengi bir okula veya çıraklık eğitimine ve işletmelerde mesleki eğitime devam eden 20 yaşın altındaki çocuklarınız; 25 yaşın altındaki, yükseköğretime devam eden ve evli olmayan veya engelli ve evli olmayan çocuklar; ve geçim için size bağımlı olan anneniz ve babanız da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Oturma izninin sona ermesi, başka bir ülkede sigortalı istihdam, genel sağlık sigortasının başka bir kapsamına alınması, ölüm veya kaybolma durumunda genel sağlık sigortası sona erer.

Yurtdışında Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanların sigorta poliçeleri Türkiye'de geçerli değildir. Ancak, bazı sigorta poliçeleri 28 ülke ile imzalanan karşılıklı sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye'de geçerli olabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri


ECZANELER VE ALIM İLAÇLARI

Doktorunuz ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsa, sizin için bir reçete yazabilir. İlaçlarınızı bir eczaneden alabilirsiniz. Antibiyotikler gibi bazı ilaçlar sadece reçete ile satın alınabilir. Bir ilacı kullanma dozu, sıklığı (günde 2 kez, 12 saatlik aralıklarla, vb.), İlacın kullanım süresi (günleri) ve saklama koşulları belirtilir. Doktorunuz tarafından önerilen süre boyunca bir ilaç kullanılmalıdır. Bir ilacın kullanımı kesilmemeli ve reçete edilen doz, doktorun tavsiyesi olmadan değiştirilmemelidir. İlaçlarla ilgili etiketleri ve talimatları dikkatlice okumalı ve bu talimatları anlayamama durumunda bir hekimden açıklama isteyin. Sadece gece nöbeti olan eczaneler 19:00 - 09:00 saatleri arasında kullanılabilir. Gece eczanenizdeki yerel eczanenizin adresi ve telefon bilgileri diğer eczanelerin penceresinde görüntülenir ve yerel gazetelerde ve internette yayınlanır.

Özel sağlık sigortanız varsa, öncelikle doktor ve ilaç masraflarını ödersiniz. Faturaları ve reçeteleri sigorta şirketine sunduğunuzda harcamalarınız geri ödenir.Bağlantılar