İş Akışları

000x563 | 760x428 | 400x225 |
577,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-001 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi Uyarınca Görevlendirme İş...    
582,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-002 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi Uyarınca Görevlendirme İş...    
644,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-003 Özel Yetenek Sınavı İş Süreç ve Akış Şeması    
492,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-004 Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama İşlemlerine İlişkin İ...    
403,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-005 Bilimsel Etkinliklere Katılım İş Akış Şeması    
480,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-006 Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması İşlemlerine İlişkin İş A...    
388,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-007 Danışman Atama İş Akış Şeması    
478,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-008 Dekanlığa Vekâlet İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması    
387,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-009 Ders Kayıt İş Akış Şeması    
390,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-010 Ders Muafiyeti İş Akış Şeması    
430,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-011 Disiplin Kurulu İş Akışı    
401,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-012 Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması    
411,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-013 Doktora Tez İzleme Komitesi Atanması İş Akış Şeması    
580,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-014 Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı    
427,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-015 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı    
514,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-016 Doktora Yeterlilik Sınavı İş Akışı    
419,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-017 Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akışı    
823,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-018 Eğitim Süreci İş Akışı    
390,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-019 Enstitü Kurulu İş Akış Şeması    
391,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-020 Enstitü Yönetim Kurulu İş Akış Şeması    
669,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-021 Dış İlişkiler Erasmus - Öğrenim Hareketliliği - Giden Öğ...    
500,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-022 Dış İlişkiler Erasmus - Personel Hareketliliği - Giden P...    
655,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-023 Erasmus - Staj Hareketliliği - Giden Öğrenci İş Akış Şe...    
406,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-024 Etik Kurul İş Akış Şeması    
487,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-025 Fakülte Kurulu Kararlarına İlişkin İş Akış Şeması    
478,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-026 Fakülte Sekreterine Vekâlet İşlemlerine İş Akış Şeması    
489,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-027 Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin İş Akış Şeması    
797,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-028 Farabi - Giden Öğrenci İş Akış Şeması    
555,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-029 Gelen Evrak İş Akış Şeması    
557,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-030 Giden Evrak İş Akış Şeması    
421,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-031 Erasmus+ Giden Öğrenci - Öğrenim İş Akış Şeması    
429,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-032 Erasmus+ Giden Personel İş Akış Şeması    
565,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-033 Giriş ve Tüketim Nedeniyle Çıkış Taşınır Kayıt İşlemleri...    
182,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-034 Teknik Destek İş Akışı    
406,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-035 İdari ve Akademik Personel İnceleme İş Akış Şeması    
407,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-036 Yatay Geçiş İş Akış Şeması    
442,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-037 YÖKSİS Güncelleme İş Akış Şeması    
569,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-038 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak İşlemlere İlişkin İ...    
320,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-039 Kaynağı Ödünç Verme ve Alma İş Akış Şeması    
229,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-040 Kitap ve Broşür Hazırlama İş Akış Şeması    
583,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-041 Enstitü Kontenjan Belirleme İş Akışı    
629,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-042 Kurs Açma İş Akışı    
311,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-043 Açık İhale İş Akış Süreci    
407,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-044 Staj Komisyonu İş Akış Şeması    
228,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-045 Kurumdışı Gelen Evrak İş Akış Şeması    
208,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-046 Avans Talep İş Akış Şeması    
265,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-047 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşle...    
254,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-048 Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İş Akış Şeması    
226,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-049 Doğrudan Temin İş Akış Süreci    
425,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-050 Akademik Takvim Hazırlama İş Akışı    
235,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-051 Doküman İptali İş Akışı    
248,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-052 Doküman Revizyonu İş Akışı    
228,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-053 Ek Ders Ödemesi İş Akışı    
204,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-054 Emekli Keseneklerinin SGK Kesenek Bilgi Sistemine Bildir...    
284,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-055 Hurdaya Ayırma Mal-Malzeme Çıkış İşlemi İş Akışı    
252,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-056 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci    
279,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-057 İhalelere Yönelik Şikayet Başvuru İş Akış Şeması    
281,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-058 Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci    
230,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-059 Kıst Maaş İş Akış Süreci    
409,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-060 Görev Uzatması İş Akış Şeması    
291,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-061 Mal-Hizmet Alımı Ödemleri İş Akış Süreci    
252,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-062 Ölüm Yardımı İş Akışı    
335,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-063 Pazarlık İhalesi Usulü Mal ve Hizmet Alım Süreci İş Akış...    
201,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-064 Satın Alınan Mal Malzemenin Giriş Çıkış İşlemi İş Akış S...    
202,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-065 Satın Alma Karar İş Akış Süreci    
203,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-066 Sendika Kesinti Aidatı Liste Gönderilme Süreci İş Akış Ş...    
255,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-067 Taşınır Devir Giriş İşlemi İş Akış Şeması    
295,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-068 Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemi İş Akış Şeması    
274,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-069 Taşınır Sayım İşlemi İş Akış Şeması    
300,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-070 Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı İşlemi İş Akış Şeması    
268,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-071 Taşınırların İade Edilmesi İşlemi İş Akış Şeması    
279,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-072 Telefon ve Doğalgaz Fatura Ödemeleri İş Akış Şeması    
234,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-073 Yeni Doküman Hazırlama İş Akış Şeması    
181,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-074 İnternet Hizmeti İş Akışı    
402,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-075 Kütüphaneye Gelen Kaynakların Teslim Alınması İş Akış Şe...    
565,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-076 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması    
226,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-077 Ambar Devir ve Teslim İşlemi İş Akış Şeması    
416,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-078 Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akış Şeması    
394,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-079 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması    
414,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-080 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişiklik İş Akışı    
426,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-081 Malzeme Talebi İş Akış Şeması    
419,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-082 Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci    
426,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-083 Ders Ekleme Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci    
419,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-084 Resmi Yazışma İşlemleri İş Akış Süreci    
401,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-085 Ders Görevlendirme İş Akış Şeması    
407,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-086 Ders Muafiyet İş Akış Şeması    
404,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-087 Disiplin Kurulu İş Akış Şeması    
260,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-088 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşle...    
477,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-089 Mazeret İzini İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması    
198,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-090 Banka Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması    
636,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-091 Bapsis ve Avesise Kayıt İş Akışı    
198,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-092 Beyanname Ödeme Süreci    
244,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-093 Beyanname Verme İşlemi    
481,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-094 Mazeret Sınavı İşlemlerine İş Akış Şeması    
484,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-095 Muayene Komisyonu İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması    
762,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-096 Numune İş Akış Şeması    
202,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-097 Birden Fazla İcraya Yönelik Ödeme Süreci    
476,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-098 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması    
302,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-099 Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemlerine İlişkin İş Akı...    
248,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-100 Bütçe Hazırlama Süreci İş Akışı    
194,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-101 Bütçe İptal İşlemi İş Akışı    
491,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-102 Tıp Fak. Bölüm Anabilim Dalı-Bilim Dalı Kurulması İş Akı...    
194,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-103 İlaçlama İş Akış Şeması    
254,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-104 Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İş Akışı    
571,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-105 Öğretim Elemanı Ders Telafi İşlemlerine İlişkin İş Akış ...    
211,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-106 Üniversite Gelirlerinin Takibi ve Kaydedilmesi İş Akışı    
638,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-107 Özel Yetenek İş Süreç ve Akış Şeması    
413,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-108 Personel Belgelendirme İş Akış Süreci    
669,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-109 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması    
550,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-110 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması    
515,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-111 Ders Tanımlama İş Akış Şeması    
201,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-112 Diğer Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması    
193,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-113 Gelen Evrak ve Yazı İşleri İş Akışı    
481,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-114 Sınav Programlarının Hazırlanması İşlemlerine İlişkin İş...    
558,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-115 Sınavlara İtiraz İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması    
736,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-116 Staj İşleri İşleyiş Süreci    
552,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-117 Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı    
193,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-118 Hazırlık Öğreniminde Başarısız Olanlar İş Akış Şeması    
241,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-119 Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Araştırma Merkezi Müdür At...    
190,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-120 Üniversite Aleyhine Açılan Dava İş Akış Şeması    
181,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-121 Hukuk Müşavirliği Görüş Talepleri İş Akışı    
195,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-122 Hukuk Müşavirliği İcra İşlemleri İş Akışı    
435,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-123 Tıp Fak. Akreditasyon İş Akış Şemaları    
409,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-124 Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması    
490,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-125 Türkçe Süreli Yayınların Takibi İş Akış Şeması    
403,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-126 Web Sayfasında Makale Yayımlama İş Akış Şeması    
486,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-127 Yardımcı Doçent Atama İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması    
327,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-128 Yaz Stajı İş Akış Şeması    
243,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-129 ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atananların...    
197,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-130 Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması    
238,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-131 İç Denetim İş Akış Şeması    
188,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-132 Akademmik Takvim Hazırlama İş Akışı    
190,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-133 Tez İzleme Komitesi Kurulması İş Akışı    
183,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-134 Tez İzleme Komite Toplantısı İş Akışı    
411,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-135 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanma İş Akış Şeması    
244,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-136 ÜAK Tarafından Yapılan Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Ücr...    
409,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-137 Tıp Fak. Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması    
202,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-138 Emekli Keseneklerinin Hazırlanması İş Akışı    
242,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-139 Yatay Geçiş Başvurusu İş Akışı    
410,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-140 Tıp Fak. Bütünleme Sınavı İşlemi İş Akış Şeması    
243,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-141 Yurtdışı Lisansüstü Eğitiminde Geçen Sürelerin Değerlend...    
691,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-142 Fen Edebiyat Fak. İş Akış Planı    
104,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-143 Taşınmaz Gelirleri Takibi Ve Tahsili İş Akışı    
613,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-144 Hukuk Fak. İş Akış Planı    
104,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-145 Doküman Revizyonu İş Akışı    
418,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-146 İç Denetim İş Akış Planı    
618,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-147 İlahiyat Fakültesi İş Akış Planı    
613,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-148 İMİD İş Akış Planı    
705,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-149 Eğitim Fak. İş Akış Planı    
628,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-150 Küt.ve Dok Dai. İş Akış Planı    
617,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-151 Öğrenci İşleri Daire Bşk. İş Akış Planı    
102,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-152 Doküman İptali İş Akışı    
657,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-153 Personel Daire Bşk. İş Akış Planı    
996,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-154 Final Büt İş Akışı    
239,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-155 Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akışı    
182,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-156 Seminer İş Akışı    
618,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-157 SGDB İş Akışı    
615,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-158 Yapı ve Teknik Daire Bşk. İş Akış Planı    
155,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-159 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı 1    
184,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-160 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı 2    
678,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-161 Vize İş Akışı    
191,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-162 %10 Girenlerin Tespiti İş Akışı    
234,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-163 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Zorunlu Hizmet Yapmak Üzere...    
427,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-164 Harç İade Akışı    
198,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-165 Harç Gelirlerinin Bütçeleştirilmesi İş Akışı    
423,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-166 Hazırlık Öğreniminde Başarısız Olanlar İş Akışı    
252,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-167 2547 Sayılı Kanun'un 40-b Maddesi Uyarınca Yapılan Görev...    
250,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-168 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 35. Madde Gereğince Ü...    
250,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-169 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 35. Madde Gereğince Ü...    
238,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-170 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca ...    
246,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-171 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 33 A ve 50 D Maddeler...    
251,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-172 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 35. Maddesi Gereğince...    
251,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-173 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca ...    
252,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-174 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca ...    
261,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-175 Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı    
602,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-176 Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı    
253,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-177 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 40-b Madde Uyarınca Y...    
248,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-178 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 40-d Madde Uyarınca Y...    
193,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-179 A-1Taşınmazların Kayıt Altına Alınması İş Akışı    
201,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-180 A-2 Taşınmazların Muhasebe Kaydının Yapılması İş Akışı    
247,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-181 Aday Memurun Asalet Tasdiki İşlemleri İş Akış Şeması    
246,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-182 Aday Memurun Temel ve Hazırlayıcı Eğitim İşlemleri İş Ak...    
187,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-183 Ağaçların Nakledilmesi İş Akış Şeması    
246,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-184 Akademik Personelin (Profesör Doçent Hariç) Görev Süresi...    
232,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-185 Akademik Personelin Bilirkişi Olarak Görev. İşlemleri İş...    
238,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-186 Akademik Personelin Yaş Haddinden (Re’sen) Emeklilik İşl...    
232,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-187 Akademik ve İdari Personel İstifa İşlemleri İş Akış Şeması    
233,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-188 Akademik ve İdari Personelin Askerlik Dönüşü Göreve Başl...    
233,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-189 Akademik ve İdari Personelin Askerlik Hizmetinin Değerle...    
230,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-190 Akademik ve İdari Personelin Askerlik Sevk İşlemleri İş ...    
236,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-191 Akademik ve İdari Personelin Askerlik Tehir İşlemleri İş...    
236,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-192 Akademik ve İdari Personelin Ceza Soruşturması İşlemleri...    
234,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-193 Akademik ve İdari Personelin Disiplin Soruşturması İşlem...    
233,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-194 Akademik ve İdari Personelin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin...    
231,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-195 Akademik ve İdari Personelin Hizmet Belgesi Talebi İşlem...    
251,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-196 Akademik ve İdari Personelin Hizmet Birleştirme İşlemler...    
240,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-197 Akademik ve İdari Personelin Hususi ve Hizm. Damgalı Pas...    
232,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-198 Akademik ve İdari Personelin İnceleme İşlemleri İş Akış ...    
126,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-199 İBTAM İş Akış Şeması    
292,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-200 İcra ve Nafaka Kesintisi Ödeme Süreci İş Akış Şeması    
244,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-201 Akademik ve İdari Personelin İzin Talebi İşlemleri İş Ak...    
233,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-202 Akademik ve İdari Personelin Mal Bildirim İşlemleri İş A...    
234,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-203 Akademik ve İdari Personelin Malulen Emeklilik İşlemleri...    
197,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-204 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması İş Akış Şeması    
235,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-205 Akademik ve İdari Personelin Müstafi Sayılma İşlemleri İ...    
232,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-206 Akademik ve İdari Personelin Refakat İzni Talebi İşlemle...    
244,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-207 Akademik ve İdari Personelin Sendika Üyeliği Çıkış İşlem...    
243,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-208 Akademik ve İdari Personelin Sendika Üyelik İşlemleri İş...    
231,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-209 Akademik ve İdari Personelin Sıhhi İzni İşlemleri İş Akı...    
233,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-210 Akademik ve İdari Personelin Terfi (Kademe İlerlemesi) İ...    
249,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-211 İhale İşlem Dosyası İnceleme İş Akış Şeması    
220,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-212 Yatırım Bütçeleri Hazırlama İş Akış Şeması    
411,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-213 Tıp Fak. Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması    
217,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-214 Yatırım Harcamalari Gerçekleşme Rap. Ve Kamu Yat. Özet T...    
254,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-215 İhale Taahüt Kartı İşlemi İş Akış Şeması    
232,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-216 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İş Akış Şeması    
417,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-217 Tıp Fak. Yazar Tarafından Gönderilen Makalelerin İşlem S...    
416,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-218 Tıp Fak. Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemi İş Akış Şeması    
192,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-219 Ağaçlandırma ve Çevre Tanzim Şube Müdürlüğü Hizmetlerind...    
190,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-220 Arşiv Hizmetleri İş Akışı    
208,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-221 Avans Mahsubu (Ödeme Emri) İş Akış Şeması    
197,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-222 Avans Verme (Muhasebe İşlem Fişi) İş Akış Şeması    
198,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-223 Bakım Onarım İş Akış Süreci    
241,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-224 Bilgi Edinme Dilekçeleri İşlemleri İş Akış Şeması    
240,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-225 Bilimsel Hazırlık İş Akış Şeması    
245,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-226 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri İş Akış ...    
232,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-227 Akademik ve İdari Personelin Ücretsiz İzin Dönüşü Göreve...    
233,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-228 Akademik ve İdari Personelin Ücretsiz İzine Ayrılma İşle...    
213,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-229 Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akış Şeması    
409,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-230 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması İş Akış Şeması    
314,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-231 Kadro Dağılım Cetveli İşlemi İş Akış Şeması    
201,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-232 Kamu İç Kont. Standartlarına Uyum Eylem Planının Revize ...    
420,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-233 Kayıt Sildirme İş Akış Şeması    
233,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-234 Akademik ve İdari Personelin Vefatı Halinde Emeklilik İş...    
233,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-235 Akademik ve İdari Personelin Yıllık İzinlerinin Yurt Dış...    
221,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-236 Kefalet Aidatı İş Akış Şeması    
206,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-237 Kefalet Ayrılış İş Akış Şeması    
206,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-238 Kefalet Görevlendirme İş Akış Şeması    
216,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-239 Kesin Hesap İş Akış Şeması    
231,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-240 Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Şeması    
412,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-241 Tıp Fak. Donanım Veya Yazılım Sorununu Giderme İşlemi İş...    
103,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-242 Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı 1    
251,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-243 Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı 2    
238,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-244 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akış Şeması    
258,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-245 Akaryakıt Hesabı ve Ödeme İş Akış Şeması    
184,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-246 Yazı İşleri Birimi Gelen-Giden Evrak İş Akışı    
198,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-247 Araç Tamir Bakım İş Akış Süreci    
192,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-248 Araç ve Şoför Talep İşlemi ve Görevlendirme    
229,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-249 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtımı İş Akış Şeması    
408,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-250 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğunun Hazırlanması İş Akış Şe...    
220,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-251 Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Hazırlama İş Akış...    
193,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-252 Çağrı Merkezi İş Akış Şeması    
196,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-253 Danışma ve Belge Temin İş Akış Şeması    
514,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-254 Kütüphane Yazı İşleri İş Akışları    
190,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-255 Demontaj Edilen Malzemenin Muhafaz Edilmesi İş Akış Şeması    
196,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-256 Diploma İş Akış Şeması    
192,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-257 Disiplin Cezaları İş Akış Şeması    
254,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-258 Doçent Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
260,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-259 Doçent Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
258,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-260 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri İ...    
187,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-261 Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı 1    
188,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-262 Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı 2    
191,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-263 Dönem Başı Ders Açma İş Akış Şeması    
224,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-264 Arşiv Kayıt Takip İş Akışı    
417,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-265 Tıp Fak. İhtisas Eğitimi Birleştirme İş Akış Şeması    
237,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-266 Maaş Tahakkuku Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı    
195,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-267 Harç Borçlandırma İş Akış Şeması    
194,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-268 Harç İadesi    
180,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-269 Hosting domain iş akışı    
182,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-270 Hukuk Müşavirliği BAYEK İş Akış Şeması    
421,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-271 Müfredat Değişiklik İş Akış Şeması    
244,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-272 Dekan Ataması İşlemleri İş Akış Şeması    
418,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-273 Öğrenci Kayıt İş Akış Şeması    
420,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-274 Öğrenci Kimlik Basım İş Akış Şeması    
606,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-275 Onay Belgesi Hazırlama İş Akışı    
636,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-276 Ortak Dersler Sınav İş Akış Şeması    
219,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-277 Ödenek Aktarma İş Akış Şeması    
225,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-278 Ödenek Ekleme İş Akış Şeması    
194,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-279 Ödenek Gönderme İş Akış Şeması    
261,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-280 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri İş...    
181,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-281 Donanım Onarımları İş Akış Şeması    
265,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-282 Öğrenci Harç İadesi İşlemi İş Akışı    
255,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-283 İdari Personel Yeniden Atanma İşlemleri İş Akış Şeması    
246,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-284 İdari Personelin Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
275,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-285 İdari Personelin Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması    
239,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-286 İdari Personelin İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akı...    
256,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-287 İdari Personelin Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
188,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-288 İhale Yapım Süreciyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı 1    
189,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-289 İhale Yapım Süreciyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı 2    
185,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-290 SKS Birimlerine Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş ...    
182,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-291 SKS Kiralama İşlemleri İş Akış Şeması    
180,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-292 Tatbikat İş Akışı    
251,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-293 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (EKPSS) İle A...    
282,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-294 Ön Ödeme İş Akış Şeması    
210,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-295 Ön Ödeme (avans,kredi) Kapatma İş Akış Şeması    
181,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-296 Kurumsal e-posta Hizmeti İş Akış Şeması    
267,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-297 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Ve Sonucund...    
188,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-298 Hukuk Müşavirliği Dava Açma İş Akış Şeması    
191,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-299 İstatistiklerin Çıkarılması İş Akış Şeması    
180,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-300 İYS Talebi İş Akış Şeması    
240,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-301 İzin Durumunda Vekalet Bırakma İşlemleri İş Akış Şeması    
179,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-302 Enstitü Kayıt Silme İş Akış Şeması    
104,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-303 Bakım-Onarım İş Akışı    
190,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-304 Kayıt Sildirme İş Akış Şeması    
181,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-305 Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akış Şeması    
187,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-306 Kurum Dışı Evrak İş Akış Şeması    
334,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-307 Kütüphane Üyelik İş Akışları    
199,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-308 Lisans Öğrencilerinin Önlisans Olarak Mezun Edilmesi İş ...    
410,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-309 Proje Başvuru İş Akış Şeması    
658,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-310 Proje Bütçesinden Satın Alma İş Akışı    
289,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-311 Proje Ödeme İşlemleri İş Akışı    
192,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-312 OBS Kullanıcı Oluşturma ve Yetkilendirme İş Akışı    
205,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-313 Satın Alınan Mal Malzemenin Giriş Çıkış İşlemi İş Akışı    
183,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-314 Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı    
230,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-315 Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı    
412,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-316 Tıp Fak. Web Sitesi Yayın İşlemleri İş Akış Şeması    
269,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-317 Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel İlanı Kadro Ta...    
244,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-318 Öğretim Üyesi İlanının Yayımlanması İşlemleri İş Akış Şe...    
196,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-319 Sendika Kesinti Aidat Ödemeleri İş Akış Şeması    
196,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-320 YÖKSİS Güncelleme İş Akış Şeması    
495,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-321 Tıp Fak. Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması    
244,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-322 Yetkili Sendika Belirleme İşlemleri    
200,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-323 SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akış Şeması    
266,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-324 Profesör Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
262,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-325 Profesör Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
198,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-326 Sözleşmeli Personel İşlemleri İş Akış Şeması    
247,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-327 Şehit ve Gazi Yakınları İle SHÇEK Alımı İş Akış Şeması    
295,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-328 Taşınmaz Tahsis Etme İşlemi İş Akış Şeması    
193,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-329 Şartname Gelirlerinin Takibi İş Akış Şeması    
243,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-330 Kadro Bilgilerinin Maliye E-Bütçe Uygulama Sistemine Gir...    
249,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-331 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri İş Ak...    
222,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-332 Taşınır Devir Çıkış İşlemi İş Akış Şeması    
248,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-333 Üniversitemize Diğer Kurumlardan Yapılan Naklen Atama İş...    
427,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-334 Tıp Fak. Tuey'in 16. Maddesi 4. Fıkrası (Ç) Bendi Uyarın...    
245,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-335 Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüriliği Görevl...    
300,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-336 Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemi    
204,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-337 Taşınır Malların Konsolide İşlemi İş Akış Şeması    
228,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-338 Taşınır Malların Muhasebeleştirilme İşlemi İş Akış Şeması    
191,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-339 Üniversite Yerleşkesi Çevre Düzenleme İş Akış Şeması    
417,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-340 Tıp Fak. Uzmanlık Eğitimi Bilim Sınavı İş Akış Şeması    
192,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-341 Üniversite Alanlarının Ağaçlandırılması İş Akış Şeması    
304,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-342 Taşınır Yıl Sonu Mal Yönetim Hesabı İşlemi İş Akış Şeması    
242,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-343 Pasaport İşlemlerinde İmza Yetkililerine Ait İmza Sirküs...    
420,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-344 Tıp Fak. Uzmanlık Eğitimi Tamamlama Ön Hazırlık Ve Tez S...    
182,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-345 Paket Program Kurulum İş Akışı    
235,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-346 Özlük Dosyalarının Tutulması İş Akış Şeması    
289,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-347 Telefon Fatura Ödemeleri İş Akış Şeması    
238,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-348 Özel Öğrenci Başvuru İş Akış Şeması    
248,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-349 Öğretim Elemanı Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
231,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-350 Tenkis İşlemi İş Akış Şeması    
191,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-351 Kayıt Dondurma İş Akış Şeması    
183,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-352 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması    
199,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-353 Mezun Duruma Gelen Öğrencilerin Aday Mezun İşlemleri İş ...    
192,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-354 Müfredat Değişikliği İş Akış Şeması    
247,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-355 Öğretim Elemanı Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması    
414,8 KB İNÜ-KYS-İAŞ-356 TÜBİTAK İş Akış Şeması    
196,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-358 Öğrenci Kimliklerinin Basılması İş Akış Şeması    
199,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-357 Öğrenci Kayıt İş Akış Şeması    
135,6 KB İNÜ-KYS-İAŞ-359 Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş    
110,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-360 Çakışan Dersi Alma    
182,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-361 Ders Muafiyet İntibak İşlemleri    
137,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-362 Ders Sorumlusu Görevlendirme    
105,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-363 Haftalık Ders Programı Hazırlama    
207,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-364 Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı    
109,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-365 Kayıt Dondurma    
132,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-366 Mazeret Ara Sınavı    
114,5 KB İNÜ-KYS-İAŞ-367 Mazeretli Kayıt Yenileme    
184,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-368 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş    
110,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-369 Muafiyet ve İntibak Komisyonu Oluşturma    
101,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-370 Not Düzeltme    
113,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-371 Sınav Sonucuna İtiraz    
116,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-372 Tek Ders Sınavı    
146,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-373 Üniversite Seçmeli Ders Açma    
114,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-374 Üniversite Seçmeli Ders Sınav    
134,0 KB İNÜ-KYS-İAŞ-375 Üniversite Seçmeli Dersine Kayıt    
117,7 KB İNÜ-KYS-İAŞ-376 Üst Yarıyıl-Yıldan Ders Alma    
119,3 KB İNÜ-KYS-İAŞ-377 Zorunlu Ortak Dersler Sınavları    
137,4 KB İNÜ-KYS-İAŞ-378 Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Muafiyet Sınavı
1000x563 | 760x428 | 400x225 |
965,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-381 İnuzem Final. Büt. Sınavları İş akışı    
542,2 KB İNÜ-KYS-İAŞ-385 İnuzem Evrak Akış Süreci    
647,1 KB İNÜ-KYS-İAŞ-386 İnuzem Ara Sınav İş Akışı    
705,9 KB İNÜ-KYS-İAŞ-379 İnuzem Ders Tanımlama İş Akışı.    @2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü