Çalışma Takvimi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİRİMİ, DÖNEMSEL PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

SIRA NO

AŞAMALAR

FAALİYETLER

SÜREÇ TARİHİ

SORUMLULAR

1

Kalite Güvence Yönergesinin hazırlanması ve onaylanması

İnönü Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesinin Senato tarafından onaylanması

Mart 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2

Kalite Komisyonun oluşturulması

Kalite Komisyonun oluşturulması ile kararın Senato tarafından kabulü

Mayıs 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3

Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması

İdari ve akademik tüm birimlerde  harcama yetkilisi, en az bir yönetici yardımcısı, birim sekreterinin de içinde bulunduğu asgari beş üyeden oluşan  Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması

Haziran 2017

 

4

Üniversitemiz genelinde Kalite çalışmalarının başlatıldığının duyurulması

Üniversitemiz Rektörü tarafından imzalanan ve Üniversitemiz birimlerine gönderilen genel yazıyla Kalite  çalışmalarının başlatıldığı duyurulması

Eylül 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5

Kalite Web sayfasının kurulması

Web sayfasının kurularak ilgili otomasyonların (öğrenci, personel, bütçe, BAPSİS gibi.) vs  entegre edilmesi çalışmalarına başlanılması

Eylül 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

6

Durum Analizinin yapılması

GZFT Analizi, PEST Analizi, BAP Analizi, Fiziki Analiz, Teknolojik Analiz, Kütüphanecilik Hizmetleri analizi, Personel Analizi, Öğrenci Analizi, İş Güvenliği Analizi, Sivil Savunma Analizi, Güvenlik Hizmetleri Analizi, Elektrik ve Su Tüketim Analizi, Kongre, Konferans vs Analizleri, Laboratuvar Analizleri, Paydaş Analizi, Yerel Yönetimler, STKlar vs ile Yapılan Çalışmaların Analizleri, Eğiticilerin Eğitimi Analizi, Yapılan Çeşitli Anketlerin Analizi gibi çalışmalarıa başlanılması

Eylül 2017

Kalite Birimi

7

Genel Farkındalık Eğitimi

Birim Komisyon Üyelerine eğitim verilmesi

Eylül 2017

Kalite Birimi

8

Kalite Politikasının Belirlenmesi

Birim komisyonlarından gelen politika çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi

Eylül 2017

Kalite Birimi

9

Birimlerin ISO9001-2015 Belgesi alması

Tüm birimlerin ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalışmalarının başlaması

Eylül 2017

Kalite Komisyonu

10

YÖK İç Denetim Raporunun görüşülmesi

Her düzenlenecek olan İç Denetim Raporunda istenen verilere annıda ulaşılabilir olmasının sağlanması (Eğitim - Öğretim başlığı altında programların tasarımı ve onayı aşamaları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu gibi)

Eylül 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11

YÖK Dış Denetim Sürecinin görüşülmesi

2017 yılı sonuna doğru  YÖK Denetçilerince denetlenecek olan Üniversitemizce  istenilen verilerin toplanmasının sağlanması

Ekim 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Üniversite birimlerinin tamamına  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmalarına başlanması

Ekim 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  Temel Eğitiminin birim kalite komisyonlarına verilmesi

Ekim 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14

Eğiticileri Eğitimi

Öğretim elemanlarına dönük formasyon eğitimine başlanılması

Kasım 2017

Kalite Komisyonu

15

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Risk Tabanlı Proses Eğitiminin birim komisyonlarına verilmesi

Aralık 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Saha çalışmasına başlanılması

Aralık 2017

Kalite Komisyonu/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü