DUYURULAR

Karaciğer Nakli Enstitüsü 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlara Müracaat Eden Adayların Değerlendirme Sonuçları;                                                                                                   (Karaciğer Nakli Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun 24/01/2020 tarih ve 2020/01-01 sayılı kararına göre)
GİRİŞ SINAVI YAPAN ANABİLİM DALI: HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ADI SOYADI PROGRAMIN ADI ALES/TUS  ALES/TUS Y.DİL Y.DİL M.NOTU  M.NOTU  GİRİŞ G.SINAVI GENEL Yerleşme Durumu
PUANI 0% PUANI 0% ORT. 50% S.PUANI 50% ORT.
MUHUDDİN MAMMADOV Karaciğer Nakli Hemşireliği         64,800 32,40 80,000 40,00        72,40   1.Asıl
GİRİŞ SINAVI YAPAN ANABİLİM DALI: KARACİĞER NAKLİ ANABİLİM DALI
ADI SOYADI PROGRAMIN ADI ALES/TUS  ALES/TUS Y.DİL Y.DİL M.NOTU  M.NOTU  GİRİŞ G.SINAVI GENEL Yerleşme Durumu
PUANI 50% PUANI 10% ORT. 20% S.PUANI 20% ORT.
ERDEM SÖNMEZ Transplantasyon Koordinatörlüğü 76,27 38,14 53,75 5,38 70,36 14,07 90,000 18,00 75,582 1.Asıl
ÇAĞLAR MIZRAK Transplantasyon Koordinatörlüğü 75,70 37,85 53,57 5,36 63,60 12,72 80,000 16,00 71,927 2.Asıl
HAZAL FİLİZ YİĞİT Transplantasyon Koordinatörlüğü 80,58 40,29 23,75 2,38 74,20 14,84 70,000 14,00 71,505 3.Asıl
CANAN GÖKTAŞ Transplantasyon Koordinatörlüğü 80,98 40,49 0,00 0,00 83,66 16,73 70,000 14,00 71,222 4.Asıl
AYŞE ARSLAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 73,38 36,69 22,50 2,25 80,16 16,03 80,000 16,00 70,972 5.Asıl
MERVE KARADUMAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 70,44 35,22 22,50 2,25 72,38 14,48 90,000 18,00 69,946 6.Asıl
MELİKE DAĞDÖĞEN Transplantasyon Koordinatörlüğü 81,92 40,96 0,00 0,00 85,76 17,15 50,000 10,00 68,112 1.Yedek
ÜMİT APAK Transplantasyon Koordinatörlüğü 68,65 34,33 0,00 0,00 75,01 15,00 90,000 18,00 67,327 2.Yedek
SEVAL DURAL Transplantasyon Koordinatörlüğü 78,44 39,22 20,00 2,00 79,70 15,94 50,000 10,00 67,160 3.Yedek
SİBEL KAYNAK Transplantasyon Koordinatörlüğü 81,81 40,91 0,00 0,00 68,50 13,70 60,000 12,00 66,605 4.Yedek
ZEYNEP EDA DEMİR Transplantasyon Koordinatörlüğü 67,21 33,61 0,00 0,00 70,33 14,07 60,000 12,00 59,671 5.Yedek
CENGİZ KARADUMAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 68,81 34,41 30,00 3,00 56,12 11,22 50,000 10,00 58,629 6.Yedek
ZAHİDE KONAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 75,20 37,60 26,25 2,63 87,16 17,43 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
BÜŞRA KARABEY Transplantasyon Koordinatörlüğü 78,22 39,11 30,00 3,00 68,96 13,79 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
ZUHAL MAHMURAT Transplantasyon Koordinatörlüğü 73,42 36,71 37,50 3,75 74,56 14,91 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
MEŞUDE UZUNYOL Transplantasyon Koordinatörlüğü 75,69 37,85 27,50 2,75 72,93 14,59 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
ZELAL URUÇ Transplantasyon Koordinatörlüğü 77,31 38,66 38,75 3,88 61,96 12,39 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
ÖZGE COŞKUN Transplantasyon Koordinatörlüğü 74,22 37,11 0,00 0,00 81,80 16,36 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
ABDULLAH ENES SONBULUT Transplantasyon Koordinatörlüğü 73,82 36,91 0,00 0,00 82,03 16,41 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
MUSTAFA ARSLAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 71,00 35,50 0,00 0,00 85,75 17,15 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
MERYEM MUMCU Transplantasyon Koordinatörlüğü 73,82 36,91 0,00 0,00 74,10 14,82 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
IŞIL İLHAN Transplantasyon Koordinatörlüğü 60,62 30,31 21,25 2,13 65,00 13,00 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
MUSAB ENES MADEN Transplantasyon Koordinatörlüğü 60,48 30,24 0,00 0,00 62,90 12,58 Katılmadı Değerlendirme Yapılmadı
SADIK ŞEN Transplantasyon Koordinatörlüğü 75,41 37,71 30,00 3,00 83,20 16,64 Şartları Taşımıyor Değerlendirme Yapılmadı
SEVİNÇ GÜLTEKİN Transplantasyon Koordinatörlüğü 69,41 34,71 0,00 0,00 66,63 13,33 Şartları Taşımıyor Değerlendirme Yapılmadı
Karaciğer Nakli Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun 24/01/2020 tarih ve 2020/01-01 sayılı kararı ile; yukarıdaki listede belirtilen asıl adayların 27-29/01/2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarının yapılmasına, asıl adaylardan 27-29/01/2020 tarihleri arasında kesin kaydını yaptırmayan ile eksik veya yanlış beyanları nedeniyle kayıtları iptal edilenlerin yerine sıralamadaki en yüksek not ortalamasına sahip yedek adayın kaydının 03-05/02/2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.  Adaylar kayıtlarını Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti verdikleri vekilleri aracılığıyla başvurmaları halinde yapılacaktır. Adaylar başvuru ilanında istenilen belgeler ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır. (18.12.2019 tarih ve 2019/09-01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ekidir.)

 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

On-line Başvurular

13-17 Ocak 2020

Elden Başvuru Alınacak Programlar

Anabilim Dallarının:

      -Yabancı Uyruklu başvuruları

Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

13-17 Ocak 2020

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati

22 Ocak 2020- 10:00

Sonuçların İlanı

24 Ocak 2020

Kesin Kayıtlar

27-29 Ocak 2020 arası

Yedek Kontenjan İlanı

31 Ocak 2020

Yedek Kayıtlar

03 Şubat 2020

(Varsa) İkinci Yedek İlanı

04 Şubat 2020

(Varsa) İkinci Yedek Kayıtları

05 Şubat 2020

On-line Başvuru Adresi

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx

Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

-Bilim ve /veya Mülakat sınavı yapılacak olan Programlar için Başvurusu ONAYLANAN tüm adayların sınava katılmaları zorunludur. Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yabancı uyruklu adayların Mülakat sınavına katılmaları zorunludur.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

On-line Başvuru:

§  On-line başvurularda Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, ALES Bilgileri, YDS Bilgileri (Doktora için Zorunlu) ve Mezuniyet Bilgileri eksiksiz doldurulacaktır.

§  On-line başvurularda istenilen belgeler (ALES, YDS, Diploma ve Transkript) pdf formatında sisteme yüklenilecektir.

§  Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.

  • On-line olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı bilgi girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

§  Sınav yapılacağı belirtilen anabilim dallarında ilan edilen kontenjandan az başvuru olması durumunda sınavın yapılıp yapılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığı karar verecektir.

§  Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

 

SINAV YAPILMAYAN Anabilim Dallarında;

 

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

SINAV YAPILAN Anabilim Dallarında;

 

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi:

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

-          Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

-          Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.

-          Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt, diğerleri şartlı* kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

-          Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir.

Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

 

ELDEN ALINAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 

Tezli Yüksek Lisans İçin İstenen Belgeler

-          Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti veya e-devletten alınan Mezun Belgesi.

-          Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti. (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır.),

-          ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puan belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. Sınav sonuç belgesinin son 5 (beş) yıl içinde alınmış, notunun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir,

-          Varsa, YDS, YÖK-DİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girdiğini gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan, son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla,

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-          Başvuru Dilekçesi (Enstitümüz web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin İstenilen Belgeler: (Başvurular Şahsen yapılacaktır.)

-          Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Onaylı not durum belgesi örneği, (Yurtdışı üniversitelerinden mezun adayların not durum belgesi hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

-          Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

-          Türkçe seviye tespit sınavından B2 ve üzeri düzeyde başarılı olduğunu gösterir belge. (Bu belgeler Üniversitemiz TÖMER birimince kontrol edilecek, belgesi uygun bulunmayan adaylar Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır.)  

-          Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

-          B2 Düzeyinde Türkçe Dil Yeterlilik belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak olup, bu sınavın tarihi daha sonra Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından duyurulacaktır.

-          Başvuru Dilekçesi, (Enstitümüz Web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi,

-          Sağlık Alanı Mezunları; Diploma Denklik Belgesi’nin aslı veya onaylı suretini getirmeleri,

-          Sağlık Alanı dışında alan Mezunlar; Tanınma Belgesi’nin aslı veya onaylı suretini getirmeleri,

-          Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

NOT: Yabancı Uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.


ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KABUL KOŞULLARI

 

ANABİLİM DALI

Normal Kontenjan

Yatay Geçiş

 ÜNİP

Yabancı Uyruklu

ALES PUAN TÜRÜ

GİRİŞ SINAV ŞEKLİ

Tezsiz YL

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı

Transplantasyon Koordinatörlüğü YL

-

6

-

-

-

-

-

1

-

SAY / SÖZ / EA

Mülakat

Başvuru Koşulları:

Yüksek Lisans Giriş Koşulları: Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunları ile Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Felsefe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinin lisans mezunları kabul edilir.

 Not: Adaylar kendi lisans alanına göre ALES puan türünden başvuru yapacaklardır.

Hemşirelik Anabilim Dalı

Karaciğer Nakli Hemşireliği YL

-

-

-

-

-

-

-

1

-

SAYISAL

Yok

Başvuru Koşulları:

Yüksek Lisans Giriş Koşulları: Hemşirelik Fakültesi mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü mezunları ile Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunları kabul edilir.

 

 

* Yabancı uyruklulardan şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

 

- Kontenjanlara alan dışı alınacaklar için İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim yönetmeliğin 37. maddesi uyarınca hazırlık programı uygulanacaktır.

 

 


KARACİĞER NAKLİ ENSTİTÜSÜ