Hizmet Standartları

1- İLETİŞİM VE TANITIM: Görsel ve yazılı medya organlarının program davetleri, röportaj gibi çeşitli talepleri ile fuar ve tanıtım organizasyonlarına davet noktasında kurum dışı talepler ve medya organizasyonlarıyla paylaşılması gereken konu ile ilgili kurum içi talepler hususunda iletişime geçilmelidir. (10 İş günü)

2- PROTOKOL: Gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik, etkinliğe davet edilen ve davete icabet eden protokol mensupları hakkında bilgi verilerek bu hususta düzen sağlanır. Etkinlik davetiyelerinin yerine ulaşması, protokol mensuplarının karşılanması, salon düzeninin sağlanması gibi hizmetler için iletişime geçilmelidir. (10 İş günü)

3- GÖRSEL TASARIM: Broşür, afiş, davetiye ve tanıtım materyalleri hazırlanması için iletişime geçilmelidir. (10 İş günü)

4- FOTO-FİLM: Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonların kamera ve fotoğraf çekimi işlemleri, arşiv ve görsel tanıtım hizmetlerinden faydalanmak için iletişime geçilmelidir. (10 İş günü)

5- Bilgi Edinme: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında Birimimize yönlendirilen başvurular, şikâyetler içeriklerine göre ilgili birim/birimlere yönlendirilmekte, yasal süre içerisinde başvuru sahiplerinin/kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Bilgi Edinme Birimine intikal eden başvurular, birimin bilgiedinme@inonu.edu.tr e-mail adresine doğrudan yapılabildiği gibi,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Valilik, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı (CİMER) aracılığı ile de Üniversitemize yönlendirilmektedir. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Sistemi aracılığı ile Rektörlüğümüze intikal eden başvuruların kaydedilmesi, işleme alınması,  ilgili birimlere iletilmesi, yasal süre içerisinde başvuru sahibinin başvurusu ile ilgili bilgilendirilmesi süreci ile ilgili tüm işlemler Kurumsal İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. (30 İş günü)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumlarında ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurun.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz

Kurumsal İletişim Birimi Koordinatörü


Kurumsal İletişim Birimi