19 Kasım 2018

LEGALBANK Veritabanı Deneme Erişimi

Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), dilekçe ve belge örneklerine, makalelere, 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, ayrıca yaklaşık 700 dergi ve 400 kitaba erişim sağlayabilirsiniz.

Kitap ve Dergiler için Erişim adresi : https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank Mevzuat Erişim adresi : https://legalbank.net/arama

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı