11 Ocak 2019

"Turnitin" ve "Ithenticate" Kullanıcılarının Dikkatine!

iThenticate kullanımıyla ilgili olarak;

iThenticate programını, üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.

Her bir kurumun iThenticate için doküman (makale) submit kotası vardır. Turnitin kullanması gerekirken, İThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür. Bu durum ilgili kurumun kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının yenmesine neden olmaktadır.

2019 yılında kullanıcılarınızın mağduriyet yaşamaması için yanlış kullanım yapan kişilerin hesapları belli bir süre pasif hale getirilecektir.

Turnitin kullanımıyla ilgili olarak;

Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların “ayarlar” konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, “depo yok” ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyettir.  “Depo yok”  ayarı yapmamış ve, kendi sisteme sunduğu tezini hesabından silmiş, ancak doküman ID numarasın almamış (bilmeyen) kullanıcılarımızın, ID tespitlerinin TechKnowledge ya da TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yapılması maalesef mümkün olamayacaktır. 

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı