15 Kasım 2019

Jove Veri Tabanı Deneme Erişimi

JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak anlatıldığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veritabanıdır. 

Videolar makaleyi yazan araştırmacının laboratuvarında JoVE’nin profesyonel video ekibi tarafından çekilmektedir. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafindan indeksenmektedir ve dünyada etki faktörü  olan tek hakem heyetli video veritabanıdır.

Erişim adresi : https://www.jove.com/

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı