22 Kasım 2019

Legal Veri Tabanı Deneme Erişimi

"Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine,

22.000’den fazla makaleye,
650’den fazla dergiye,
400’den fazla kitaba,
71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe ulaşılmaktadır.

Dergi ve Kitaplar için :https://legal.com.tr/kitaplik
Yargı Kararları ve Mevzuat için : https://legalbank.net/

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı