29 Kasım 2019

İdealOnline Veri Tabanı Deneme Erişimi

"İdealonline”, Popüler-Akademik Süreli Yayın, Tıp ve Din Bilimleri alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İçerik bilgisi:

765+ Dergi

12.000 Arşiv Sayısı ile birlikte (100.000+ Tam Metin Makale)

2.500+ Tam Metin Bildiri

1.000+ Din Bilimleri Alan Kitabı

300+ Tıp Kitabı

Erişim adresi : http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/


REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı