29 Mayıs 2018

2020 YAZ OKULU


Yaz Okuluna gidecek öğrenciler linkteki onay formunu doldurarak linkten online (üniversitemizde tanımlı birincil mail adresinizi ve şifrenizi kullanarak) gönderecek  ilgili makamlarca onaylandıktan sonra öğrenciye bu form tekrar gönderilecektir. Öğrenci bu formu alıp ders kaydına gidecektir !....

Yaz Okulunu Başka Üniversitede Yapacak Öğrenciler İçin Takip Edilecek Yol ve Kurallar şunlardır:

 • Bölümümüz öğrencilerinin bölümümüze kayıt yaptırdıkları yılda, bölümümüzün taban puanından daha yüksek taban puana sahip bir bölümün olduğu üniversitenin yaz okulundan ders almaları uygun görülmüştür.
 • Üniversitemiz bünyesindeki fakültelerde açılacak olan temel dersleri (5i dersleri ile Fizik, Kimya, Matematik) öğrencilerimiz kredi/AKTS şartına göre alabilirler.
 • Diğer üniversitelerden Mühendislik ile Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin, Makine Mühendisliği Bölümü derslerinden kredi/AKTS si, bölüm öğretim planındaki eşdeğer dersin kredi/AKTS sinden az olmaması şartı ile aşağıdaki kurallara uygun olarak yaz okullarından ders alabilirler.
 • Belirtilen şartlara uygun dersin alınmaması ve yönergeye uygun olmaması neticesinde yaşanacak mağduriyetten, öğrencinin kendisi sorumludur.
 • Öğrencilerimizin, diğer Üniversitelerin yaz okullarından alacağı derslerin birim başkanlıkları tarafından onay formunun kabul işlemleri, online olarak yapılabilmektedir. 
 • Öğrencinin, yaz okulundan almış olduğu derslerin, resmi başarı belgelerinin, Üniversitemize ulaştırılması, öğrencinin sorumluluğundadır. 
Yukarıda belirtilen hususlar için genel ders alma kurallarının özeti şöyledir:
 
*** Bir Öğrenci yaz okulunda;
 • Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
 • Güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,
 • Güz ve bahar yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde, bir üst yarıyılda açılan dersleri,
 • GANO’ ya bakılmaksızın, öğrenci isterse DD ve DC olan notlarını yükseltmek için ilgili dersleri,
  • Yaz okulundan en fazla 12 kredilik ders alabilirler.
 • Yaz Okulunda bir tek ders alan öğrencilerin aldığı o dersin kredi ve ders saatine bakılmaz.
 • Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olan derslerin yaz okulunda alınması durumunda, dersin yaz okulunda alınacak eşdeğerinin dili de İngilizce olmalıdır.
*** Mezun konumunda olan öğrenciler ile GANO’su 3.00-4.00 arasında olanlar, 16 kredilik ders alabilir.
*** Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz, GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci, yaz öğretiminde sadece daha önce alıp da başarısız olduğu ve şartlı geçtiği dersleri alır.
*** Öğrenciler daha önce CC ve üstü harf notu almış oldukları dersleri yaz okulunda alamazlar.
*** Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirmeye katılır.
*** Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulunda ders alamaz.

- Yaz okulu ile ilgili daha detaylı bilgi için Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi incelenebilir.

 
Yaz Okulu Koordinatör Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Mahir UZUN
Doç. Dr.  İ. Yasin SÜLÜ
Arş. Gör. Yusuf E. ERDOĞDU

2017, İnönü Üniversitesi