Staj - I ve Staj - II

2020 YAZ STAJ DUYURUSU


1)     Staj yapacağı kesinleşen öğrenciler en geç 06.07.2020 pazartesi gece 23:59’ a kadar linkteki  formu göre staj bilgilerini doldurarak Word formatında engin.korkmaz@inonu.edu.tr adresine düzgün bir şekilde göndermeleri gerekmektedir. MAKTEP programında olan öğrenciler word dosyasına Firma adı yerine MAKTEP yazacaklardır. İki stajı birden yapacak öğrenciler iki satır bilgi dolduracaklardır.  (Dekanlığın sigorta giriş işlemlerini zamanında yapabilmesi için belirtilen tarihe dikkat etmek öğrencinin sorumluluğundadır.)

2)      Daha önceden mail atarak isim yazdıran öğrenciler de yeniden staj bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

3)      Bu tarihe kadar staj bilgilerini göndermeyen öğrencilerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4)      Staj yapacak öğrencilerimiz kendilerinin ve firmanın imzalamış olduğu EK-1 Staj Başvuru Formunu 13.07.2020 pazartesi gününe kadar otomasyondan 5 veya 6 iş günü olarak açılan ilgili başlığa yükleyerek başvurularını yapacaklardır. Öğrencilerimizin üniversiteye gelmelerine ve tarafımızca EK-1 Staj Başvuru Formunu imzalatmalarına gerek yoktur.

5)      Sadece mezun durumunda olup iki staj yapacak olan öğrencilerimiz otomasyondan 5 veya 6 iş günü olarak açılan ilgili başlığa toplam staj süresini 50 iş günü olacak şekilde EK – 1 atölye ve EK – 1 işletme ayrı ayrı yükleyeceklerdir.

6)      Sadece mezun durumunda olup iki staj yapacak olan öğrencilerimiz Staj bitiminde de kapsamlı staj raporunu atölye ve işletme olarak ayrı ayrı yükleyeceklerdir.

7)      Dönem içinde Maktep programından yararlanan öğrencilerimiz firmada bulunduğu süre en az 25 iş günü ise 1 staja, en az 50 iş günü ise 2 staja otomasyondan Makine Mühendisliği MAKTEP başlığına başvuru yapabilirler. Öğrencilerimizin Ek-1 belgesini yüklemelerine gerek yoktur. Ancak 2 staja başvuran öğrencilerimiz kapsamlı staj raporunu atölye ve işletme stajına uygun bir şekilde hazırlayarak ayrı ayrı yüklemeleri gerekmektedir.

8)      Tüm mezun durumunda olan öğrencilerimiz staj bitiminin akabinde kapsamlı staj raporunu otomasyona yükleyerek online mülakata girebilirler.

9)      Mezun durumunda olmayan öğrencilerimiz ise dönem içinde yapılacak olan mülakatı bekleyeceklerdir.

2020 Yaz Stajlarını yapacak öğrenciler,

1.     Bölümümüz MAKTEP Programı kapsamında 2019-20 eğitim öğretim döneminde her staj için en az 25 iş günü devam ettiğini belgeleyen ve Staj Defterini/Defterlerini Staj Otomasyon Sistemi üzerine yükleyen öğrenciler, kabul edilmesi halinde staj yapmış sayılacaklardır.

2.     Staj yeri bulanlar, stajlarını 13 TEMMUZ -19 AĞUSTOS 2020 tarihleri arasında yapabilirler, staj işlemleri Staj Otomasyon Sistemi üzerinden takip edilecektir.

3.     İsteyen öğrenciler, stajlarını daha sonra yapabilirler.

4.     Mezun durumunda olduğunu belgeleyen (Bütünleme sonunda mezun veya tek derse kalan) öğrenciler Staj-II dersini Uzaktan Eğitim olarak yapabileceklerdir.

6. Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulunda ders alamaz!...

 


NOT: Bir öğrencinin Stajlardan birisini yapabilmesi için gerekli ön koşul;

  Genel Atölye Stajı   için Türk Dili, Ata. İ.İ.Tar., Yab. Dil hariç ilk üç dönemin (1. ve 2. Sınıf) derslerinden en az 19 kredi geçmiş olması gerekir.

-  İşletme ve Organizasyon Stajı için de 3. Sınıf derslerinden en az 3 temel dersten devam alması zorunludur.


Staj Yeri Olarak Kabul Edilmeyecek Yerler:
1- Yapı Denetim Şirketleri,
2- Doğalgaz Proje Ofisleri,
3- Makine-Mekanik Proje Ofisleri,
4- Bünyesinde Makine Müh. Olmayan Kuruluşlar.

Staj Yapılmasına Uygun Olan Yerler:
1- Staj - I (Atölye) için: Bünyesinde en az bir Mak. Müh. çalıştıran ve  Freze, Torna, Kaynak, Matkap vb. Talaşlı İmalat veya Mekanik Atölyesi bulunan işletmelerde yapılabilir.
- Staj - II (Aİşletme ve Org.) için: Bünyesinde en az bir Mak. Müh. çalıştıran ve Organizasyon Yapısı olan kuruluşlarda yapılabilir.

I. BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

1. Dr. Öğr. Üyesi Tarkan KOCA (İşletme ve Org.) 

2. Dr. Öğr. Üyesi Erkan BAHÇE (Atölye)

3. Arş. Gör. E. Eren KORKMAZ (Üye) (İşletme ve Org. Stajı)

4. Arş. Gör. Ekrem TAÇGÜN (Üye) (Atölye -İşletme Stajı)

 STAJ ESNASINDA VE SONRASINDA YAPILACAK ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1. Staj yapan öğrencilerin otomasyonda BELGELER/DOSYALAR sekmesinden Belge Tipini STAJ DEFTERİ olarak seçip hazırladığı kapsamlı STAJ RAPORUNU pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

2. Kapsamlı STAJ RAPORU’nun nasıl doldurulacağına ilişkin kılavuza buradan ulaşılabilir. Öncelikle Microsoft Word vb. programlarla kapsamlı staj raporu kılavuza göre hazırlanmalıdır. Daha sonra kılavuzda yer alan iç kapak formatı (word  ve pdf olarak dosya şeklinde aşağıda verilmiştir) bilgisayarda doldurularak çıktısı alınmalı ve sadece staj raporunun bu sayfası yetkili kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak onaylatılmalıdır. Onaylatılan bu sayfa taranarak tekrardan staj raporu hangi programla hazırlanmış ise olması gerektiği yere eklenmelidir. Staj Raporu PDF formatında 1. maddede belirtilen kısma yüklenerek işlem tamamlanmalıdır. 

3. Öğrenci mutlaka yetkili kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak onaylatılan İç Kapak Örneğini, staj mülakatında yanında getirmelidir. 

4. Staj yapan öğrencilerin ayrıca otomasyonda STAJ DEFTERİsekmesine girerek gün gün yaptığı işleri özet halinde gerekli alana doldurmaları gerekmektedir. 

 5. Firma yetkilisi tarafından otomasyon üzerinde herhangi bir onaylama (yoklama, staj defteri, firma değerlendirme vb.) işlemi yapılmasına GEREK YOKTUR

6.  4. Maddede belirtilen staj defteri ve 1.maddede belirtilen kapsamlı staj raporunun otomasyona son giriş tarihi 11 EKİM 2019 dir. 

7. Staj yaparken aynı anda yaz okuluna başvuran ya da yaz okulu yaparken staja başvuran öğrenciler tek tek tespit edilerek STAJLARI YAPMAMIŞ (BAŞARISIZ) sayılacaktır. 

8.  Atölye Stajını (Staj-I) yapanlar en az 3 tane parçayı teknik çizim kurallarına uygun olarak elle veya herhangi bir çizim programı kullanarak çizmeleri gerekmektedir. Çizilen parçaların üretim aşamaları da açıklanacaktır. Teknik çizimler mülakatta çıktısı alınıp getirilmeli ve ayrıca kapsamlı staj raporuna da eklenmelidir.

9. İşletme organizasyon stajı yapanlar organizasyon şemalarını mutlaka çizmeleri gerekmektedir.

10. Kapsamlı rapor defteri klavuzda belirtildiği gibi kurallara uygun bir şekilde bilgisayarda antetli kağıda yazılacaktır. 

NOT : Güncellenen Staj Klavuzu aşağıda word ve pdf olarak mevcuttur.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyon Başkanlığı


► Staj sonuçları

  2023, 2022, 2021, 2020, 2019,  2018,  2017201620152014201320122011, 2010


2017, İnönü Üniversitesi