21 Nisan 2020

Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında

06.04.2020 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan
sonra örgün eğitime ara verilmesinden ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da
örgün öğretime ara verilmesinden dolayı, yani fiili imkansızlık gözönünde tutularak bu dönemde
öğretmenlik programlarında/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin, yaklaşık 5-6
hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları
düşünülerek;
 "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla," uygulamalarla ilgili bu
sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde
öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron
şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb
etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek
dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu
hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre
yürütülmesine karar verilmiştir.