11 Aralık 2018

Prof. Dr. Nusret Tan, TOK Yönetim Kuruluna Seçildi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Nusret TAN, 8 Aralık 2018 tarihi itibarı ile Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Öğretim Üyemizi bu önemli kurula seçildiğinden dolayı tebrik ediyoruz.

  

TOK, Türkiye çapında 200'e yakın üyesi bulunan büyük bir komitedir. Komitenin değişik disiplinlerden (Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Kimya, Endüstri Mühendislikleri vb gibi) akademisyen üyeleri olduğu gibi, TÜBİTAK SAGE ve General Electric Türkiye gibi kurumsal üyeleri de bulunmaktadır. TOK'ta şu an için 6 tane öğretim üyemiz:

Prof. Dr. Nusret TAN

Prof. Dr. Serdar Ethem HAMAMCI

Prof. Dr. Mehmet Adıgüzel YÜCEER

Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZGÜVEN

Doç. Dr. Celaleddin YEROĞLU

Doç. Dr. Asım KAYGUSUZ

İnönü Üniversitesi adına üye olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 15. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK'2013) Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş ve TOK tarihinde en kalabalık katılımlı (yaklaşık 300 bildiri) konferans olarak kayda girmiştir.

  

TOK'un amacı, otomatik kontrol/otomasyon bilim ve teknolojisinin bütün sistemlerde, kuramsal ve uygulamalı olarak ilerlemesini teşvik etmek, otomatik kontrolün kuram ve uygulamaları ile uğraşanlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, konferans, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenlenmekte veya düzenlenmesine destek verilmektedir.

  

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK, International Federation of Automatic Control-IFAC'ın ülkemizdeki Ulusal Üye Kuruluşu (National Member Organization-NMO) 'dur.

 


@2019 Mühendislik