08 Haziran 2018

İkinci Nüsha Diploma ve Öğrenci Kimlik Kartı Talep İşlemleri

          DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, SERTİFİKALARIN VE ÖĞRENCİ KİMLİKLERİNİN KAYBEDİLMESİ

   

     Üniversitemizden alınmış olan Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların kaybedilmesi veya diğer nedenlerden dolayı zarar görmüş belgeler için ikinci nüsha olarak talep edilmesi halinde,  “İnönü Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin” 14-15- ve 16. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

                Bu nedenle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.05.2018 Tarih ve 2018/8-18 Sayılı kararı uyarınca yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde ikinci nüsha belgeler için talep edilmesi halinde Diploma, Diploma eki ve öğrenci kimlik kartına ait ücret alınması yönünde karar alınmıştır.

 

İkinci Nüsha Diploma veya Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu için tıklayınız.

 

 

İkinci Suret Diploma, Diploma Eki ve Öğrenci Kimlik Kartı Talebinde Bulunanlardan Alınacak Ücret

 

İkinci Nüsha Diploma Ücreti

100 TL

İkinci Nüsha Diploma Eki Ücreti

20 TL

İkinci Nüsha Öğrenci Kimlik Kartı (Akıllı Kart) Ücreti

20 TL

Not: İlk Suret Ücretsizdir

 

 

 

İkinci nüsha belgeler için ücretlerin yatırılacağı banka:

 

 

Halkbank

 

Malatya Şubesi

 

 

IBAN No:

 

 

TR62 0001 2009 5580 0006 0000 16

 

 

 

     NOT: Belgelerini kaybedenler 2. Nüsha Diploma, Diploma Eki ve Öğrenci Kimlik Kartı talep formu ve bankaya yatırılan belge harcının dekontu ile birlikte,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler.

Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı