13 Temmuz 2020

2020-2021 Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Duyurusu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

     “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında başarı durumuna göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, istenen belgeler ile ayrılan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

 

            BAŞVURU ŞARTLARI : (Yurtiçi Kontenjanlar için)

 

1        Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2        Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3        Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4        Başvuruların değerlendirilmesi, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan “İnönü Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

5        Müracaatlar yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine online veya şahsen yapılacaktır. Diş hekimliği fakültesi hariç Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.

 

         BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: (Yurt içi Kontenjanlar için)

 

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

20.07.2020

31.07.2020

03.08.2020

12.08.2020

17.08.2020

31.08.2020

04.09.2020

07.09.2020

 

11.09.2020

Not: YÖK, Yatay Geçiş Yönetmeliğinin EK-1 maddesi kapsamında (ÖSYM Puanı ile geçiş) yapılacak yatay geçiş müracaatları 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların İRTİBAT NUMARALARI

 

İSTENEN BELGELER : (Yurtiçi Kontenjanlar için)

 

1-        Not Transkripti (Belgesi) onaylı veya e imzalı, karekodlu  (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversitede alacağı, öğrenciliği süresinde aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge)

2          Öğrenci Belgesi (Disiplin ceza açıklaması, belge üzerinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez.)

3          Disiplin cezası alıp almadığına dair belge, (Transkript üzerinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez.)

4          ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin (ÖSYM Sitesinde alınan barkodlu çıktı-onaysız) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Bölüm ve Programlarımıza başvuruda bulunacak adayların, kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları özel yetenek Yerleştirme Puanlarını gösteren belge)

5          Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe, (Online başvurularda yüklenmeyecek)

6          Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için onaylı DERS İÇERİKLERİ

 

Not: Yukarıda istenen belgelerden eksik olanların müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : (Yurtiçi Kontenjanlar için)

1-      Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

 

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-      Yerleştirme yapılan her sınıf için ilan edilen asıl aday kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenip ilan edilir. (Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler kesin kayıtlarını yaptıktan sonra DERS İÇERİKLERİNİ Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulundaki ilgili Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.)

3-      Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Rektörlüğümüze yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-      Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  (Başvuru işlemleri 20.07.2020-31.07.2020 tarihleri arası aktif olacaktır)

(Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi için yatay geçiş müracaatları ONLİNE veya Şahsen başvuru kayıtları yapılacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesine Müracaatlar online veya şahsen yapılacaktır. Online yapılan başvurularda hazırlanan evrakların asıllarının posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvurularda eksik evrak olması halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Posta yolu ile Diş hekimliği fakültesine zamanında ulaşmayan ve başka adrese giden evraklardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Tıp Fakültene başvuru yapan adaylar değerlendirmelerin yapılabilmesi için ders içerik belgelerini tipogrenci@inonu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Ders içerik bilgilerini göndermeyen adayların online başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri, Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yönerge hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

 

Türkçe Programdan İngilizce programına (Tıp Fakültesi Hariç) yatay geçiş müracaatında bulunan adayların, Yabancı dil hazırlık başarı notu olmaması veya Üniversitemizin 70 baraj geçme alt limiti altında bir başarı notu olması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulunun yabancı dil hazırlık sınavına girme koşulu ile başvuruları kabul edilir. 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş İşlemlerinde Aşağıda Belirlenen En Düşük Puan Limitleri Uygulanacaktır. Bu puanlardan daha düşük puan ile kesin kayıt yaptıran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

2019 Yılı Girişliler için Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sıralama Aralığı

Program Türü

Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde 

EA En düşük

190 bininci (190.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY En düşük

300 bininci (300.000)  

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde 

SAY En düşük

50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili puan türünde en düşük

300 bininci (300.000)  

 

2018 Yılı Girişliler için Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sıralama Aralığı

Program Türü

Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde 

EA En düşük

190 bininci (190.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY En düşük

300 bininci (300.000)  

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde 

SAY En düşük

50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili puan türünde en düşük

300 bin (300 000)

 

2017 Yılı Girişliler için Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sıralama Aralığı

Program Türü

Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde 

EA En düşük

150 bininci (150.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY En düşük

240 bininci (240.000)  

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde 

SAY En düşük

40 bininci (40.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili puan türünde en düşük

240 bin (240 000)

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

 

LİSANS PROGRAMLARI

PROGRAM

2.SINIF YURTİÇİ

3.SINIF YURTİÇİ

4.SINIF YURTİÇİ

5.SINIF YURTİÇİ

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

TIP PR.

4

4

4

4

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TIP PR. (İNGİLİZCE)

3

3

3

3

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

 

 

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

4

3

3

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ECZACILIK PR.

 

 

 

 

 

ECZACILIK PR.

3

3

3

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

 

 

PİYANO PR.

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TÜRK HALK MÜZİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

YAYLI ÇALGILAR PR.

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (İÖ)

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

BİYOLOJİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

FELSEFE PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

FİZİK PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

KİMYA PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MATEMATİK PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (İNGİLİZCE)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SOSYOLOJİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SOSYOLOJİ PR. (İÖ)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TARİH PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TARİH PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

GRAFİK TASARIM PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MÜZİK TEKNOLOJİSİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MÜZİKOLOJİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

PEYZAJ MİMARLIĞI PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

RESİM PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SERAMİK PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

HEMŞİRELİK PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HEMŞİRELİK PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

HUKUK PR.

4

4

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

EKONOMETRİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İKTİSAT PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İKTİSAT PR. (İÖ)

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İŞLETME PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İŞLETME PR. (İÖ)

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MALİYE PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MALİYE PR. (İÖ)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)

 -

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK PR. (İNGİLİZCE)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İLAHİYAT PR.

4

4

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İLAHİYAT PR. (İÖ)

4

4

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

GAZETECİLİK PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

EBELİK PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ODYOLOJİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR.

3

3

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

ADALET PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ADALET PR. (İÖ)

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

HARİTA VE KADASTRO PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İŞLETME YÖNETİMİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. (İÖ) (BK.563)

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)

2

2

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SOSYAL GÜVENLİK PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MALATYA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ELEKTRİK PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

KAYNAK TEKNOLOJİSİ PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

MAKİNE PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ANESTEZİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

ECZANE HİZMETLERİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

EVDE HASTA BAKIMI PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

İLK VE ACİL YARDIM PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.

2

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

3

 -

 -

 -

Yurt dışı Kontenjan açılmamıştır.


Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı