23 Eylül 2020

Örgün Eğitimi Uzaktan Eğitim Yolu İle Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı