Hakkımızda

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün Üniversitemiz bünyesinde  Malatya OSB Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 22/03/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca teklif uygun görülerek Meslek Yüksekokulu’muz kurulmuştur.

            Malatya 2. OSB içerisinde yer alan ve arsası Malatya Ticaret ve Sanayi odası tarafından üniversitemize tahsis edilen Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 30 bin 800 metrekare alana sahiptir. Bu arsa bitişiğinde yer alan ve 2. OSB Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı için tahsis edilmiş bulunan yaklaşık 18.000 metrekare arsanın da OSB Meslek Yüksekokulumuza tahsisi ile ilgili gerekli girişimlerde bulunulmuş olup olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Yakın bir gelecekte bu arsanın da Meslek Yüksekokulumuza tahsis edilmesiyle Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’muzun arsası yaklaşık olarak 50.000 metrekareye ulaşmış olacaktır. Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’muz atölye bloğu, derslik bloğu, idari blok ve sosyal hizmetler bloğu olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır.

            Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurmuş  olduğumuz, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu ile öğrencilerin bir laboratuvar ve uygulama ortamında eğitimlerini sürdürmeleri, mesleki ve teknik eğitimin, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanmasını, üniversite ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde genellikle dile getirilen önemli problemlerden birisi olan üniversite-endüstri kopukluğu karşılıklı diyalog ve işbirliği ile ortadan kaldırılarak yerine güçlü işbirliği temelleri atılmış olacaktır. Bunun sonucunda sanayicinin ve iş dünyasının beklentilerine uygun nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.

            Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda, eğitim-öğretime açılacak bölüm ve programlar, okutulacak dersler ve ders içerikleri sanayicilerimizin görüşleri alınarak ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmektedir. Bu sayede sanayici ve mesleki eğitim ile doğrudan bir temasın sağlanması gerçekleşmiş olmaktadır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, sanayicilerimiz ile protokol imzalanarak eğitim öğretime başlanılmıştır. Bu Meslek Yüksekokulumuzda 3+1 sistemi olarak adlandırılan bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Buna göre öğrenciler 1. Ve 2. Yarıyılda teorik eğitimlerini sınıflarında alacaklar, 3.yarıyıla geçtiklerinde başarı sıralaması belli bir puanın üzerinde olan öğrenciler fabrikalarla yapılan protokoller çerçevesinde 3.yarıyıllarını uygulamalı olarak işyeri eğitimi şeklinde sürdürürken, diğer öğrencilerle sınıfta teorik eğitime devam edilecektir. Son yarıyılda ise sanayi uygulamasındaki öğrenciler, teorik eğitim için yeniden sınıflarına dönerken, sanayi uygulaması almayan öğrenciler ise uygulamalı işyeri eğitimlerini tamamlamak üzere fabrikalara yönlendirilecektir. Böylece her öğrenci 4 yarıyıllık yüksekokul eğitimlerinin 3 yarıyılını sınıfta 1 yarıyılını ise uygulamalı olarak işyerinde geçirmiş olacaktır. Bu eğitimin sonucunda öğrencilerin çalıştıkları işletme kültürünü anlama ve öğrenme imkânını bulmaları sağlanmış olacağından, mesleklerine ve işletmelere karşı aidiyet duygularının gelişmesine katkı sunacaktır.

Akademik Kadromu ve Öğrenci Sayılarımız

Bölüm

Program

Öğr. Türü

Öğr.ElmSay

Öğrenci

Sayısı

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine

Normal öğretim

4

49

Kaynak Teknolojisi

Normal öğretim

4

48

Endüstriyel Kalıpçılık

Normal öğretim

-

-

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Normal öğretim

4

58

Elektrik ve Enerji

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Normal öğretim

3

30

Elektrik

Normal öğretim

2

52

Elektrikli Araç Teknolojileri

Normal öğretim

1

-

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Haberleşme

Normal öğretim

3

30

Elektronik Teknolojisi

Normal öğretim

2

31

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Normal öğretim

4

56

Bilgisayar Programcılığı

Uzaktan eğitim

49

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri

Tekstil Teknolojisi

Normal öğretim

3

-

Gıda İşletmeleri

Gıda Teknolojileri

Normal öğretim

-

-

                                                                                                                                                                                                     Toplam:

30

403

 


Yönetmelikler     İNÜZEM     Kampüs FM     Haftalık Yemek Listesi     İnü Haber     Yök Atlas     ÖSYM    

Malatya OSB MYO