Sınav Görevlilerinin Sorumlulukları

Yandaki menüde her bir sınav görevlisinin Görev Tanımları ile Görev ve Sorumlulukları ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Lütfen menüden ilgili göreve tıklayınız.