14 Şubat 2019

Sınav Görevlendirmeleri Nasıl Yapılmaktadır?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda:

- Bina Sınav Sorumlusu,

- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı,

- Salon Başkanı,

- Gözetmen

- Şehiriçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi

- Bina Cihaz Görevlisi,

görevleri için görevlendirmeler ÖSYM Başkanlığı-Ankara tarafından tercih, puan ve ünvan üçlüsüne göre merkezi olarak yapılmaktadır. Adı geçen görevlerin dağılımı ile İl Sınav Koordinatörlüğünün bir ilgisi bulunmamaktadır.